Energetska zajednica

Energetska Zajednica je međunardna organizacija koja se bavi energetskom politikom. Zajednica je osnovana sklapanjem Sporazma u Oktobru 2005. godine u Atini. Ugovor je stupio na snagu u Julu 2006. godine, povezujući  Evropsku Uniju, sa jedne strane, i zemlje Jugoistočne Evrope i Crnomorskog Regiona, sa druge.

Osnovni cilj Zajednice je da unutrašnje tržište električne energije proširi iz Evropske Unije na zemlje Jugoistočne Evrope i Crnomorskog Regiona na bazi pravno obavezujuće regulative.

Zadaci Zajednice su:

  • Privlačenje investicija u u proizvodnju električne energije i elektroenergetske mreže, kako bi se osiguralo kvalitetno snabdijevanje električnom energijom, koje je ključno za ekonomski razvoj i socijalnu sigurnost;
  • Kreiranje integrisanog tržišta energije, stavarajući uslove za za prekograničnu trgovinu i integraciju sa tržištem Evropske Unije;
  • Poboljšanje sigurnosti napajanja;
  • Unapređenje konkurencije na regionalnom nivou;

Sporazmune strane

Trenutno Energetska Zajednica ima 8 Sporazumnih strana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Srbija i Ukrajina. Među osnivačima Zajednice su bili i Bugarska i Rumunija, koje su se pridružili Evropskoj Uniji 2007. godine, kao i Hrvatska 2013. godine.

Evropska Unija

Evropska Unija je Sporazumnaa strana u Sporazumu o Energetskoj Zajednici. Uniju predstavlja Evropska Komisija i nominuje podpredsjednika  Zajednice. Zemlje članice Evropske Unije mogu steći status Učesnika. Učesnici mogu prisustvovati svim sastancima u Energetskoj Zajednici. Trenutno 19 zemalja članica Evropske Unije ima status Učesnik.

Posmatrači

Gruzija, Jermenija, Norveška i Turska imaju status Posmatrač. Posmatrači mogu prisustvovati sastancima Ministarskog savjeta, Stalne srupe visokog novoa, Regultornog odbora i FORA.

Kandidati

U toku su pregovori o punopravnom članstvu u Zajednici sa Gruzijom, koji su počeli 2014. godine.

Institucionalna organizacija

Jaka institucionalna organizacija pomaže ostvarivanju ciljeva Zajednice. Energetska Zajednica ima sledeće organe:

  • Ministarski savjet ( Ministerial Council) –  Stara se o postizanju ciljeva definisanih Sporazumom, a sastaje se jednom godišnje;
  • Stalna grupa visokog nivoa (Permanent High Level Group – PHLG) – Priprema rad Savjeta ministara, daje saglasnosti za tehničku pomoć, izvještava Ministarski savjet o napretku u postizanju ciljeva Sporazuma,  sastaje se svaka 3 mjeseca;
  • Regulatorni odbor Energetske Zajednice ( Energy Comunity Regulatory Board – ECRB) – okuplja nacionalne regulatore iz regiona; savjetuje Ministarski savjet ili Stalnu grupu  visokog nivoa o pojedinostima zakonskih, tehničkih i regulatornih pravila;  izdaje preporuke o prekograničnim sporovima između dva ili više regulatora, na zahtjev bilo kojeg od njih;
  • Fora – Forum Energetske Zajednice – Savjetodavno tijelo sačinjeno od predstavnika svih zainteresovanih, uključujući industriju, potrošače i regulatore

Prilog: zakon o ratifikaciji Sporazuma

www.energy-community.org