Dalekovodna mreža

Dalekovodi ( 400, 220 i 110 KV )

CGES obavlja djelatnost prenosa električne energije u Crnoj Gori preko prenosne mreže na 400 kV, 220 kV i 110 kV naponskom nivou, obavlja funkciju upravljanja sistemom, funkciju održavanja i razvoja prenosne mreže.

CGES raspolaže prenosnom mrežom koju čini preko 1300km dalekovoda (ukupna dužina dalekovoda na teritoriji Crne Gore a koji su vlasništvo i osnovno sredstvo CGES-a je 1305,86km) i 24 trafostanice naponskih nivoa 400kV, 220kV i 110kV. Ukupna snaga transformacije prenosne mreže Crne Gore je 3846,5 MVA (sa ukupno 53 transformatorske jedinice).

Na prenosnu mrežu su priključene tri velike elektrane ukupne instalisane snage 947 MVA (867 MW):

§  TE Pljevlja – 218.5 MW (257 MVA), priključena  na 220 kV mrežu u TS Pljevlja 2,

§  HE Piva – 3 x 114 MW (3 x 120 MVA), priključena na 220 kV mrežu, i

HE Perućica - 5 x 38 (5 x 40 MVA) + 2 x 58.5 MW (2 x 65 MVA), spojena na 110 kV mrežu.

1130886344

Ukupna instalisana snaga je 947 MVA (867 MW).

Posljednjih godina CGES je mnogo uradio na unapredjenju crnogorske prenosne mreže izgradnjom i puštanjem u pogon nekoliko veoma značajnih objekata i to:

§  izgradnja dalekovoda 400kV Podgorica 2 - Albanija (dužine 29,4km na teritoriji Crne Gore)

§  izgradnja trafostanice 110/35kV, 2x20MVA Virpazar povezane na prenosnu mrežu priključenjem na dalekovod 110kV Podgorica 2 -Virpazar

§  proširenje 400 i 110kV postrojenja u Ribarevinama i ugradnjom transformacije 400/110kV, 150MVA

§ rekonstrukcije TS 110/35/10kV Andrijevica izgradnjom novog 110kV postrojenja, povećanjem transformacije sa postojeće snage od 10MVA na 30MVA i njeno povezivanje na dalekovod 110kV EVP Trebješica-Berane po principu »ulaz-izlaz«

§  izgradnja TS 110/10kV, 63MVA Podgorica V i dalekovoda 110kV Podgorica V- KAP I ( tkz. T spoj na vodu KAP I)

§ proširenje TS 220/110/35kV Mojkovac sa izgradnjom 220kV postrojenja i izgradnjom priključnih dalekovoda 220 i 110kV ispred TS Mojkovac

§  izgradnja kablovskog voda 110kV Podgorica III - Podgorica V, dužine oko 3,5km

§  izgradnja kablovskog voda 110kV Nikšić - Kličevo, dužine oko 3,7km sa novom trafostanicom 110/10 kV Kličevo, 63 MVA

§  izmještanje dionice dalekovoda 110kV Nikšić -Bileća iz reona Dragove luke u dužini od oko 6,5km

§ izgradnja trafostanice 110/35/10kV (postrojenja 110kV i transformacije 110/35kV, 2x20MVA) Kotor (Škaljari) i novog dalekovoda 110kV Tivat - Kotor, dužine oko 7,5km

§  izgradnja trafostanice 400/110/35kV Lastva i njeno povezivanje na prenosnu mrežu priključenjem na dalekovod 110 kV Budva-Tivat

§  izgradnja dalekovoda 2x400 kV dionica Lastva-Čevo u dužini oko 36 km povezanog na postojeći DV 400 kV Podgorica-Trebinje po sistemu “ulaz-izlaz”

 

CGES je u prethodnom periodu u saradnji sa investitorima vjetro elektrana priključio iste na prenosnu mrežu i to:

     VE Krnovo, preko nove TS 110/35 kV Brezna i priključnih dalekovoda 110 kV,

     VE Možura, uvođenjem postojećeg dalekovoda 110 kV Bar-Ulcinj po sistemu “ulaz-izlaz”.

 

U toku su aktivnosti na realizaciji niza projekata, među kojima se izdvajaju:

§  izgradnja dalekovoda 400 kV dionica Čevo-Pljevlja ukupne dužine oko 116 km (uključujući dionicu DV 400 + 110 kV od Brezne do Njegovuđe)

§  rekonstrukcija sistema zaštita u prenosnoj mreži, gdje je u toku druga faza projekta opremanja   TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i više 110 kV trafostanica mikroprocesorskim uređajima za zaštitu i upravljanje

§  zamjena VN opreme u trafostanica, gdje je takođe u toku druga faza koja podrazumjeva radove u TS Pljevlja 2, TS Podgorica 2, TS Ribarevine, TS Podgorica 1, TS Podgorica 3, TS Berane, TS Budva, TS Herceg Novi, TS Bar, TS Cetinje, TS Tivat, TS Ulcinj i TS Nikšić

§  izgradnja novog projekta Luštica, koji podrazumjeva izgradnju TS 110/35 kV Luštica (Radovići), zatim 2x110 kV kabla u dužini 11,5 km i rekonstrukciju TS 110/35 kV Tivat

§  uvođenje novog SCADA sistema, koji podrazumjeva implementacija novog SCADA/EMS sistema na lokaciji postojećeg NDC-a i na lokaciji rezervnog dispečerskog centra (RDC) i priprema svih objekata za njihovo povezivanje sa novim sistemom

§  izgradnja nove TS 110/35 kV Žabljak, 2 x 20 MVA i povezivanje na 110 kV mrežu

§  izgradnja kablovskog voda kojim bi se TS 110/10 kV Podgorica 4 povezala na TS 220/110 kV Podgorica 1 preko neaktivnog voda 110 kV Podgorica 1 –Budva (do stuba broj 12A)

 Iz prenosne mreže, električnu energiju, osim distributivnog konzuma, preuzimaju i direktni potrošači:

§  Kombinat Aluminijuma Podgorica

§  Željezara Nikšić

§  Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

1130887228