Projekti

O Trans-Balkanskom koridoru sekcija Crna Gora

      O projektu   Trajanje: 2017 - 2024 Budžet: 24.5 miliona € finansiranih od strane Evropske unije kroz…

Trans-Balkanski koridor sekcija Crna Gora

Transbalkanski koridor je skup elemenata elektroprenosne mreže na 400 kV naponskom nivou, koji treba da omogući bolje međusobno energetsko povezivanje…

ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I PROŠIRENJU TS 220/110/35 KV MOJKOVAC

Projekat: „Rekonstrukcija-proširenje TS Mojkovac“ obuhvatao je : 1.       Rekonstrukciju TS Mojkovac-formiranje sabirničkog sistema i opremanje dva dalekovodna, jednog transformatorskog, dva…

TRAFOSTANICA 400/110/35KV LASTVA

Projekat izgradnje TS 400/110/35 kV Lastva podrazumijeva izgradnju trafostanice snage 2x300 MVA, kao i proširenje potojeće trafostanice 400/220/110 kV Pljevlja2,…

Dalekovod 400kV Lastva - Čevo

Projekat 400 kV DV Lastva-Čevo podrazumijeva izgradnju dva dalekovoda2x400 kV I 400 kV dužina oko 35 km kojim bi se…

Dalekovod 400kV Čevo - Pljevlja

Projekat 400 kV DV Čevo-Pljevlja podrazumijeva izgradnju dionice 400 kV dalekovoda od Čeva do Pljevalja dužine oko 115 km od…

Izgradnja trafostanice 110/35/10 kV Kotor i 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor

Izgradnja TS 110/35/10 kV Kotor (Škaljari) i 110 kV DV Tivat-Kotor je projekat priključenja jednog od najznačajnijih turističkih centara Crne…

Sistem mikroprocesorskih zaštita elemenata prenosnog sistema

U cilju praćenja najnovijih dostignuća na polju zaštite i upravljanja, planirano je da se sve trafostanice CGES-a opreme sa mikroprocesorskim…

NOVI SISTEM ZA DALJISKI NADZOR I UPRAVLJANJE (SCADA)

Projekat podrazumijeva nabavku i implementaciju novog SCADA sistema. Projekat uvođenja novog SCADA sistema se sastoji od dva podprojekta: Novi SCADA…