Telekomunikacije

“Usluge iznajmljivanja optičkih vlakana...”

Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES), je shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama („Sl.list Crne Gore“ br.50/08) registrovan u Registru operatora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, (Rješenje br. 0205-3719/2 od 01.10.2010.), za pružanje usluge iznajmljivanja optičkih vlakana i za pružanje usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture (Rješenje br. 0205-5479/2 od 30.07.2019.).

CGES pruža uslugu iznajmljivanja optičkih vlakana (dark fiber).

Osnova telekomunikacione mreže je optička mreža realizovana OPGW kablom u tehnološkom izvođenju kao optički kablovi u zemljovodnim užadima vodova visokog napona (OPGW- Optical Fibre in Ground Wire) kao osnovnom prenosnom medijumu i NGSDH (Next Generation Synchronous Digital Hierarchy) sistemima prenosa baziranim na optičkoj transportnoj infrastrukturi. Ukupna dužina optičkog kabla iznosi 723 km.

CGES takođe pruža uslugu zakupa elektronske komunikacione infrastrukture (kolokacija).

CGES nudi predmetnu uslugu zainteresovanim operatorima u slučajevima ako postoje tehnički uslovi i raspoloživi slobodni kapaciteti za zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture i ako zajedničko korišćenje ne izaziva smetnje u radu i korišćenju te infrastrukture. Usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture podrazumijeva obezbjeđenje naizmjeničnog napajanja 220 AC. CGES može obezbijediti napajanje sa kućnog transformatora, kao za ostale potrošače u trafostanici. Opremu za besprekidno napajanje obezbjeđuje zakupac.

U tabeli 1 se nalazi spisak svih dionica koje čine optičku mrežu CGES-a :

R.br.

DIONICE

Dužina (km)

R.br.

DIONICE

Dužina (km)

       1.

Podgorica 2 – Trebinje

61

      19.   

Podgorica 2 – Podgorica 5

11

       2.      

Podgorica 2 – Ribarevine

84

      20.   

Podgorica 2 – granica sa Albanijom

29

       3.      

Pljevlja 2 – Ribarevine

55

      21.   

Perućica – Nikšić

12

       4.      

Pljevlja 2 – Požega

14

      22.   

Andrijevica – Berane

19

       5.      

Pljevlja 1 – Pljevlja 2

3

      23.   

Berane – Ribarevine

22

       6.      

Piva – Pljevlja 2

49

      24.   

Ribarevine – Mojkovac

14

       7.      

Podgorica 1 – Perućica

34

      25.   

Virpazar – Bar

17

       8.      

TS Nikšić – EPCG Nikšić

3

      26.   

Podgorica 1 – Danilovgrad

18

       9.      

Podgorica 2 – Cetinje

31

      27.   

Bar – Možura

20

      10.   

Cetinje – Budva

11

      28.   

Možura – Ulcinj

6

      11.   

Budva – Lastva

7

      29.   

Podgorica 1 – Podgorica 3

4

      12.   

Lastva – Tivat

14

      30.   

Ribarevine – Kosovo (do granice)

53

      13.   

Tivat – Herceg Novi

20

      31.   

Podgorica 1 – Upravna zgrada CGES

4

      14.   

Podgorica 2 – Virpazar

30

      32.   

Podgorica 3 – Podgorica 5

4

      15.   

NDC – Upravna zgrada

1

      33.   

Nikšić – Kličevo

4

      16.   

Podgorica 1 – Podgorica 2

6

      34.   

Kličevo – Brezna

32

      17.   

Podgorica 2 – Podgorica 4

4

      35.   

Brezna – Krnovo

20

      18.   

NDC – Podgorica 4

2

      36.   

Tivat – Kotor

5

Tabela 1 – Spisak dionica optičke mreže CGES-a 

Optička mreža je usaglašena sa razvojem mreža prenosa u susjednim elektroprivredama. Kapacitet OPGW kabla u mreži je 48 optičkih vlakana. Primijenjeni OPGW kablovi imaju dva tipa vlakana, 24 vlakna su tipa ITU-T G.652D SMF, a drugih 24 vlakna su tipa ITU-T G.655C NZDSF. Jedino je u pravcima Andrijevica – Berane i Pljevlja 1 – Pljevlja 2, korišćen kabal sa 24 optička vlakna, ali mješovite strukture koja uključuje oba tipa korišćenih vlakana.

Korišćenjem optike CGES je povezan sa elektroprivredama Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Albanije.

Fizička struktura optičke mreže CGES-a prikazana je na slici 1 : 

Opticka mreza CGES

Slika 1 – Optička mreža CGES-a


Cjenovnik za zakup optičke infrastrukture.pdf  

Opšti uslovi pružanja usluga u javnoj EK mreži.pdf