Telekomunikacije

“Usluge iznajmljivanja optičkih vlakana...”

Crnogorski elektroprenosni sistem AD (CGES), je shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama („Sl.list Crne Gore“ br.50/08) registrovan u Registru operatora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, (Rješenje br.0205-3719/2 od 01.10.2010), za pružanje usluge iznajmljivanja optičkih vlakana.

CGES pruža veleprodajne usluge operatorskog pristupa, odnosno telekomunikacionim operatorima iznajmljuje optička vlakna i drugu infrastrukturu, kojima u slučaju interesovanja može početi da nudi i usluge prenosa signala putem NGSDH mreže. U slučaju iskazanog interesovanja usluge će početi nuditi i licima koja nijesu telekomunikacioni operatori.

Osnova telekomunikacione mreže je optička mreža realizovana OPGW kablom u tehnološkom izvođenju kao optički kablovi u zemljovodnim užadima vodova visokog napona (OPGW- Optical Fibre in Ground Wire) kao osnovnom prenosnom medijumu i NGSDH (Next Generation Synchronous Digital Hierarchy) sistemima prenosa baziranim na optičkoj transportnoj infrastrukturi. Ukupna dužina optičkog kabla iznosi 723 km.

U tabeli 1 se nalazi spisak svih dionica koje čine optičku mrežu CGES-a :

R.br.

DIONICE

Dužina (km)

R.br.

DIONICE

Dužina (km)

       1.

Podgorica 2 – Trebinje

61

      19.   

Podgorica 2 – Podgorica 5

11

       2.      

Podgorica 2 – Ribarevine

84

      20.   

Podgorica 2 – granica sa Albanijom

29

       3.      

Pljevlja 2 – Ribarevine

55

      21.   

Perućica – Nikšić

12

       4.      

Pljevlja 2 – Požega

14

      22.   

Andrijevica – Berane

19

       5.      

Pljevlja 1 – Pljevlja 2

3

      23.   

Berane – Ribarevine

22

       6.      

Piva – Pljevlja 2

49

      24.   

Ribarevine – Mojkovac

14

       7.      

Podgorica 1 – Perućica

34

      25.   

Virpazar – Bar

17

       8.      

TS Nikšić – EPCG Nikšić

3

      26.   

Podgorica 1 – Danilovgrad

18

       9.      

Podgorica 2 – Cetinje

31

      27.   

Bar – Možura

20

      10.   

Cetinje – Budva

11

      28.   

Možura – Ulcinj

6

      11.   

Budva – Lastva

7

      29.   

Podgorica 1 – Podgorica 3

4

      12.   

Lastva – Tivat

14

      30.   

Ribarevine – Kosovo (do granice)

53

      13.   

Tivat – Herceg Novi

20

      31.   

Podgorica 1 – Upravna zgrada CGES

4

      14.   

Podgorica 2 – Virpazar

30

      32.   

Podgorica 3 – Podgorica 5

4

      15.   

NDC – Upravna zgrada

1

      33.   

Nikšić – Kličevo

4

      16.   

Podgorica 1 – Podgorica 2

6

      34.   

Kličevo – Brezna

32

      17.   

Podgorica 2 – Podgorica 4

4

      35.   

Brezna – Krnovo

20

      18.   

NDC – Podgorica 4

2

      36.   

Tivat – Kotor

5

Tabela 1 – Spisak dionica optičke mreže CGES-a 

Optička mreža je usaglašena sa razvojem mreža prenosa u susjednim elektroprivredama. Kapacitet OPGW kabla u mreži je 48 optičkih vlakana. Primijenjeni OPGW kablovi imaju dva tipa vlakana, 24 vlakna su tipa ITU-T G.652D SMF, a drugih 24 vlakna su tipa ITU-T G.655C NZDSF. Jedino je u pravcima Andrijevica – Berane i Pljevlja 1 – Pljevlja 2, korišćen kabal sa 24 optička vlakna, ali mješovite strukture koja uključuje oba tipa korišćenih vlakana.

Korišćenjem optike CGES je povezan sa elektroprivredama Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije.

Fizička struktura optičke mreže CGES-a prikazana je na slici 1 : 

Opticka mreza CGES

Slika 1 – Optička mreža CGES-a

Cjenovnik iznajmljivanja kilometar para vlakana za godinu dana

Cijena iznajmljivanja u zavisnosti od vremena zakupa i kilometraže (€/km/god/par)

Do 5 godina

Na 10 godina

Na 15 godina

Do 100 km

2000

1500

1000

100 do 300 km

1500

1125

750

Preko 300 km

1000

750

431