Novosti

Poziv za nadmetanje
mar 20, 2019 Tenderi

Poziv za nadmetanje

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period: 01.07.2019 - 31.12.2021.godine
Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za april 2019
mar 11, 2019 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za april 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za april 2019. biće održana 15.03.2019.

Sve o projektu  'Trans balkanski elektroenergetski koridor (I) - Dionica u Crnoj Gori - dio II'
feb 15, 2019 Novosti

Sve o projektu 'Trans balkanski elektroenergetski koridor (I) - Dionica u Crnoj Gori - dio II'

  CGES realizuje projekat 'Trans balkanski elektroenergetski koridor (I) - Dionica u Crnoj Gori - dio II', koji se finansira iz bespovratnih sredstava u iznosu od 25 miliona eura. Ugovor o grantu potpisan je između Njemačke razvojne banke, Ministarstva ekonomije i naše kompanije. Sredstva za projekat isplaćuje KfW kroz Investicioni…
USPJEŠNO ZAVRŠENO TESTIRANJE 400 KV DALEKOVODA LASTVA-ČEVO
feb 15, 2019 Novosti

USPJEŠNO ZAVRŠENO TESTIRANJE 400 KV DALEKOVODA LASTVA-ČEVO

  Funkcionalno i pogonsko testiranje 2x400 kV dalekovoda „Lastva-Čevo“, uspješno je završeno. Ispitivanje je izvršeno u skladu sa programom rada i Rješenjem elektroenergetskog inspektora. Testiranje je pokazalo da je izolacija dalekovoda u ispravnom stanju, i nijesu konstatovane nikakve smetnje na samom dalekovodu, a samim tim ni na ukupnom prenosnom sistemu.…