Novosti

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2018
dec 10, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2018

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za januar 2018. biće održana 14.12.2017.

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 48/17
dec 08, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 48/17

Isporuka i zamjena motornih pogona regulacionih sklopki  
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 47/17
dec 06, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 47/17

 Sredstva kolektivne zaštite na radu - elektroizolacione prostirke    
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 45/17
dec 04, 2017 Tenderi