Novosti

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 36/17
okt 17, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 36/17

 Nadogradnja postojeće platforme Alcatel - Lucent 1350 OMS za upravljanje i nadzor telekomunikacionog sistema CGES (Isporuka opreme, instalacija softvera, projektovanje, tehnička podrška i održavanje sistema)     
Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2017
okt 11, 2017 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2017

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za novembar 2017. biće održana 16.10.2017.