Tenderi

Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora –  dio II – LOT 1
apr 19, 2018 Tenderi

Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora – dio II – LOT 1

Nabavka roba i radova (Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora –  dio II – LOT 1)

(Obavještenje o pretkvalifikaciji za međunarodnog izvođača / ponuđača)

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku 03/18
feb 28, 2018 Tenderi
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 54/17
dec 29, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 54/17

Nabavka usluga - čišćenje i održavanje higijene u objektima CGES-a