Projekat CROSSBOW

Projekat CROSSBOW

crossbow logo  horizont 2020 

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) dio je konzorcijuma koji učestvuje u realizaciji projekta iz oblasti energetike pod nazivom CROSSBOW,  koji se finansira iz evropskog programa za razvoj i inovacije  - HORIZONT 2020.

CROSSBOW  je projekat koji podstiče istraživanja, inovacije i tehnološki razvoj u Evropskoj uniji, čiji je zadatak da uspostavi prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima električne energije i jedinicama za skladištenje, kako bi se obezbijedilo internacionalno tržište električne energije na veliko. Cilj projekta je da pruži usluge predstavnicima prenosnih mreža pri različitim scenarijima, kako bi se promovisale održive električne mreže, koje sadrže veću penetraciju obnovljivih izvora energije u cjelokupnoj proizvodnji i pružaju mogućnosti uspostavljanja panevropskih balansnih tržišta električne energije bliskih realnom vremenu.

CROSSBOW tehnologije sadržane su u osam različitih rezultata (proizvoda):

1. Pružanje osnova za uspostavljanje Regionalnih operativnih centara (ROC), na prostoru jugoistočne Evrope;

2. Kreiranje regionalnih centara za koordinaciju između operatora prenosnih sistema i obnovljivih izvora energije;

3. Integracija hibridnih upravljivih obnovljivih izvora u postojeću mrežu;

4. Kreiranje regionalnih centara za koordinaciju skladišta električne energije;

5. Izgradnju sistema virtuelnih postrojenja za skladištenje el. energije;

6. Realizacija sistema nadgledanja i obazrivosti na širokom području;

7. Uspostavljanje regionalne platforme za upravljanje potrošnjom i

8. Definisanje tržišta pomoćnih usluga i trgovine na veliko.

Prikazani rezultati, testiraće se kroz devet  ispitivačkih grupa (HLU),koje su prikazane na slici ispod.

Crossbow tabela

U realizaciji projekta učestvuju 24 kompanije iz 13 evropskih zemalja, među njima osam operatora prenosnih sistema iz regiona, kao krajnji korisnici rezultata ovog projekta. Koordinator konzorcijuma je španska kompanija ETRA, koja iza sebe ima niz uspješnih projekata iz oblasti energetike.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti na sajtu: http://www.crossbowproject.eu/