Trans balkanski koridor sekcija Crna Gora

Trans-Balkanski koridor sekcija Crna Gora

Transbalkanski koridor je skup elemenata elektroprenosne mreže na 400 kV naponskom nivou, koji treba da omogući bolje međusobno energetsko povezivanje Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i njihovo povezivanje sa neposrednim okruženjem. Ovaj klaster čini Projekat interkonekcije Crna Gora – Italija (novi podmorski kabl Lastva (CG) – Villanova (IT), konvertorske stanice u Italiji i Crnoj Gori i TS 400/110/35 kV „Lastva“),kao i projekti izgradnje i pojačanja unutrašnje 400 kV mreže u Crnoj Gori, Srbiji, kao i izgradnja interkonektivnih dalekovoda 400 kV između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Transbalkanski koridor ima za cilj da poboljša uslove za prenos električne energije iz pravca sjevera ka južnom dijelu regiona i na taj način omogući dalju integraciju tržišta električne energije, kao jednog od prioriteta evropske energetske politike.

Sekcija Transbalkanskog koridora koja prolazi kroz Crnu Goru obuhvata slJedeće projekte:

-DV 400 kV „Lastva – Pljevlja“ ( dionice DV 400 kV Lastva – Čevo i DV 400 kV Čevo – Pljevlja), uključujući i TS 400/110/35 kV „Lastva“;

-DV 400 kV „Pljevlja – Bajina Bašta“ (dionica kroz Crnu Goru);

-Prateće rekonstrukcije i ojačanja u sistemu: rekonstrukcija sistema zaštita i zamjene VN opreme u više prenosnih trafostanica.

Kao dio Transbalkanskog koridora, ovi projekti su u izradi desetogodišnjeg plana razvoja mreže ENTSO-E (TYNDP), uvršteni u listu projekata od pan-evropskog značaja. Koridor je diektan nastavak projekta od zajedničkog interesa članica Evropske unije (PCI liste za 2013. i 2015. godinu) – 3.19. – podmorski kabal Italija-Crna Gora.

Cijeli koridor, predviđen desetogodišnjim planom razvoja mreže ENTSO-E (TYNDP), uključuje i sljedeće projekte na teritoriji susjednih zemalja:

DV 400 kV „Višegrad – Bajina Bašta“;

DV 400 kV“ Obrenovac – Bajina Bašta“ i

DV 400 kV „Kragujevac – Kraljevo“.

DV 400 kV “Pljevlja 2-Bajina Bašta”:

Projekat DV 400 kV „Pljevlja 2-Bajina Bašta“, na teritoriji Crne Gore podrazumijeva izgradnju:

  • dvostrukog 400 kV dalekovoda Pljevlja-granica sa Srbjom, dužine 15,7 km
  • dva nova dalekovodna polja 400 kV u TS „Pljevlja 2“.

U prethodnom periodu je izrađena Studija izvodljivosti nove interkonekcije 400 kV između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine koja je dobila pozitivno mišljenje 2015. godine.

Finansiranje Transbalkanskog koridora – sekcija Crna Gora, finasiraće se kombinacijom finansijskih sredstava CGES-a, kreditnih aranžamna sa EBRD-om i KfW bankom, kao i sredstavima koje je u okviru „Berlinskog procesa“ na Samitu „Zapadnobalkanske šestorke“, održanom u Beču 2015. godine, dodijelila Evropska Komisija (grant), za čiju je realizaciju ovlašćena njemačka razvojne banke (KfW).

Na zahtjev EMS-a, trenutno se radi na ažuriranju Studije izvodljivosti zbog novih momenata koji su se u međuvremenu evidentirali. U okviru Studije, biće pripremljeni i idejni projekti za dio projekta u Crnoj Gori, što je planirano za 2020.godinu.

U završnoj je fazi izrada Detaljnog prostornog plana (DPP) za koridor dalekovoda 2x400 kV „Pljevlja 2-Bajina Bašta“, za dionicu na teritoriji Crne Gore, čije se usvajanje očekuje u 2020.godini.