MEDTSO

Med-TSO je Udruženje operatora prenosnih sistema zemalja Mediterana za električnu energiju, koje upravlja visokonaponskim prenosnim mrežama u 19 mediteranskih zemalja, uključujući i Crnu Goru.

Udruženje je osnovano 19. aprila 2012. godine u Rimu kao tehnička platforma koja bi preko multilateralne saradnje kao strategije regionalnog razvoja mogla unaprijediti integraciju mediteranskih energetskih sistema i podsticati društveno-ekonomski razvoj i sigurnost u regionu. 

Med-TSO broji 21 članova iz 19 mediteranskih zemalja i pokriva površinu od oko 8.5 miliona km2; opslužuje oko 500 miliona potrošača, a ukupna potrošnja konzuma iznosi oko 1,600 TWh (biliona kWh); članovi Med-TSO upravljaju dalekovodima u dužini od oko 400,000 km i isporučuju proizvedenu energiju u iznosu od oko 550,000 MW (Megawatt) instalisane snage.

Med-TSO se suočava sa izazovima razvoja regionalnog energetskog sektora pospješujući stvaranje mediteranskog energetskog tržišta kroz definisanje opštih metodologija, pravila, uz podjelu troškova, rizika i najbolju praksu u cilju optimizacije rada postojeće infrastrukture i unapređenja razvoja nove.

Naša misija je da upravljamo platformom multilateralne saradnje među operatorima prenosnih sistema, koja ima za cilj da poboljša usaglašen razvoj njihovih prenosnih mreža, stvori jedan bezbjedan, fleksibilan i efikasan integrisani energetski sistem na Mediteranu i podstakne stvaranje integrisanog regionalnog tržišta električne energije.

Med-TSO doprinosi ostvarenju ovog cilja kroz promovisanje:

•        saradnje i koordinisanog pristupa zemalja Med-TSO,

•        integracije tržišta,

•        opštih kriterija i usaglašenih tehničkih pravila,

•        obuke, prenosa znanja i tehničke pomoći,

•        bolje komunikacije i konsultacija sa interesnim grupama i institucijama,  

•        uloge operatora prenosnih sistema na regionalnom nivou,

•        uloge operatora prenosnih sistema na regionalnom nivou, uz analizu i zauzimanje zajedničkih stavova o pitanjima koja mogu uticati na razvoj i rad prenosnih sistema.

Med-TSO takođe radi na tome da postane profesionalno i strateško tijelo za sva tehnička, tržišna i politička pitanja koja se odnose na mediteranske sisteme električne energije; kompetentan, predlagački i proaktvni vodič na koji se evropske i mediteranske institucije i interesne grupe mogu pozvati. Evropska unija podržava Med-TSO, naročito u svim inicijativama koje imaju za cilj da održe konstruktivnu saradnju i stalno angažovanje obje mediteranske obale, kako bi doprinijela razvoju posebne veze između država članica Evropske unije i njihovih susjednih mediteranskih zemalja. Efikasna integracija prenosnih mreža širom EU i Mediterana otvara veće perspektive u smislu održivog razvoja, sigurnosti snabdjevanja i razmjene iskustava. Podrška EU definisana je 2015. godine uz potpisivanje ugovora o grantu za takozvani ,,Mediteranski projekat”: način na koji udruženje ispunjava svoje ciljeve.

Projekat se odvija uz pet glavnih prioriteta: Pravila, opšta osnovna pravila; Infrastruktura, smjernice za planiranje mreže i realizaciju euromediteranske električne referentne mreže; Međunarodna razmjena električne energije, razvoj mediteranskog sistema električne energije; Prenos znanja, uspostavljanje foruma relevantnih stručnjaka; baza podataka Med-TSO, stvaranje mediteranske baze podataka.