Rekonstrukcija i proširenje TS 220/110/35 kV Mojkovac

ZAVRŠENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I PROŠIRENJU TS 220/110/35 KV MOJKOVAC

Projekat: „Rekonstrukcija-proširenje TS Mojkovac“ obuhvatao je :

1.       Rekonstrukciju TS Mojkovac-formiranje sabirničkog sistema i opremanje dva dalekovodna, jednog transformatorskog, dva mjerna i jednog sekcionog polja 220 kV;

2.       Izgradnju  priključnog dalekovoda 220 kV (dužine oko 2.5 km);

3.       Izgradnja raspleta 110 kV dalekovoda B.Polje-Mojkovac i Kolašin-Mojkovac; i

4.       Ugradnju 110/35 kV tansfomatora, 20 MVA.



 

Radovi na rekonstrukciji TS Mojkovac, izgradnji priključnog dalekovoda 220 kV i izgradnji raspleta 110 kV dalekovoda B.Polje-Mojkovac i Kolašin- Mojkovac su završeni zaključno sa 2014.god.

Završetkom projekta odnosno ugradnjom drugog transformatora 110/35 kV u TS 220/110/35 kV Mojkovac se obezbjeđuje značajno veća sigurnost u napajanju potrošača ( zadovoljenje n-1 kriterijuma sigurnosti) distrubitivnog konzuma opština Kolašin i Mojkovac.  

U okviru relizacije podprojekta Ugradnja 110/35 kV transformatora izvršena je nabavka transformatora,pribavljena građevinska dozvola i nakon revizije Glavnog projekta u periodu  avgust-decembar  2015.god. završeni su  građevinski i elektromontažni radovi na ugradnji novog transformatora 110/35 kV, 20 MVA. Takođe, završena je i rekonstrukcija sopstvene potrošnje

Benefiti projekta su:

·         povećanje kapaciteta u transformaciji;

·         povećanje pouzdanosti i sigurnosti napajanja;

·         poboljšanje kvaliteta isporučene električne energije;

·         smanjenje trajanja beznaponskih stanja.


Ukupna vrijednost projekta je oko 3 miliona eura.

Zahtjevni projekat je završen kako je i planirano u toku 2016 godine.

Dobijanjem upotrebne dozvole projekat je u potpunosti realizovan.