Trafostanica 110/10 kV Kličevo (Nikšić 2) i 110kV podzemni kabal

TRAFOSTANICA 110/10 KV KLIČEVO (NIKŠIĆ 2) I 110KV PODZEMNI KABAL

Distributivno područje Nikšića, u zimskim režimima vršnog opterećenja, nije imalo dovoljno rezervi u transformaciji za napajanje užeg gradskog područja,pa je zbog toga bilo potrebno izgraditi novu trafostanicu. Takođe izgradnja TS Kličevo i njeno priključenje na prenosnu mrežu stvorili su potrebne preduslove za priključenje budućih vjetroelektarana na Krnovu na EES-Crne Gore.


 

Projekat izgradnje nove TS podrazumijevao je izgradnju TS 110/10 kV Kličevo u GIS izvedbi na lokaciji postojeće TS 35/10 kV Kličevo i povezivanje na 110 kV mrežu, izgradnjom kablovskog voda do postojeće TS 110/35 kV Nikšić i povezivanjem na postojeći DV 110(35) kV Nikšić(Kličevo)-Brezna.

Očekivani benefiti od ovog projekta su:

  • poboljšanje kvaliteta isporučene električne energije;
  • obezbjeđenje uslova za priključenje na prenosnu mrežu VE Krnovo
  • smanjenje gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mreži;
  • povećanje snage u transformaciji;
  • sigurnije i pouzdanije napajanje regiona Nikšića

Ukupna planirana vrijednost projekta je oko 8 mil €.

Projekat izgradnje TS Kličevo je završnen. Izvođači su Konzorcijum Novi Volvox, Eminent, Ing Invest, Institut Sigurnost i EuroZox za TS Kličevo odnosno Konzorcijum Bemax, Energomontaža i Institut Sigurnost za 110 kV kabal TS Kličevo-TS Nikšić.

 

slika4.png

   CBA Indikatori/Projekat

TS 110/35 kV Kličevo

B1.

Poboljšana sigurnost snadbevanja

Dodavanjem dva nova transformatora 110/10 kV poboljšava sigurnost napajanja na teritoriji opštine Nkišić.

Rasterećuje 35 kV mreža i transformacija 35/10 kV u TS na području Nikšića, koja je naročito u zimskom periodu preopterećena.

Poboljšani uslovi snabdjevanja konzuma na potezu od TS 35/10 kV Brezna sve do TS 35/10 kV u regionu Pive, rasterećenjem 35 kV kablova iz pravca TS 110/35 kV Nikšić.

B2.

Društvena i ekonomska dobrobit (mil€)

nema značajan uticaj na ovu kategoriju

B3.

RES integracija

Nema direktnog priključenja RES, ali omogućava plasman energije iz buduće VE Krnovo (I faza)

B4.

Variranje u gubicima (GWh)

Smanjuju se gubici na godišnjem nivou od oko 2212 MWh sa cijenom od oko 68 130€.

B5.

Variranje u emisiji CO (%)

Zbog značaja za rad buduće VE Krnovo (I faza) imaće uticaja na smanjenje emisije CO2.

B6.

Tehnička otpornost /Bezbijednost sistema

Nema uticaja. Ovi efekti će doći do izražaja u kasnijoj fazi izgradnje prenosne mreže na sjeveru Crne Gore.

B7.

Fleksibilnost

Projekat se uklapa u različite scenarije razvoja mreže, zadržava svoje benefite.

Kapacitet prenosne mreže (GTC)

Povećava se izlazni kapacitet prenosne mreže prema distributivnoj mreži na području Opštine Nikšić