Pravila za alokaciju kapaciteta

Za dodjelu prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora – Italija primjenjuju se sljedeća pravila:

 Za dodjelu prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora – Srbija primjenjuju se sljedeća pravila:

Za dugoročnu i dnevnu dodjelu prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora – Albanija, Crna Gora – Bosna i Hercegovina i Crna Gora - Kosovo primjenjuju se pravila SEECAO (link).

Za unutardnevnu dodjelu prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora – Albanija primjenjuju se sljedeća pravila:

 Za unutardnevnu dodjelu prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora – Bosna i Hercegovina primjenjuju se sljedeća pravila (link).

 Za unutardnevnu dodjelu prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora – Kosovo primjenjuju se sljedeća pravila:

 

 

 
 
Powered by Phoca Download