Objekti CGES-a

CGES obavlja djelatnost prenosa električne energije u Crnoj Gori preko prenosne mreže na 400 kV, 220 kV i 110 kV naponskom nivou, obavlja funkciju upravljanja sistemom, funkciju održavanja i razvoja prenosne mreže.

CGES raspolaže prenosnom mrežom koju čini oko 1416km dalekovoda i 25 trafostanica naponskih nivoa 400kV, 220kV i 110kV. Ukupna snaga transformacije prenosne mreže Crne Gore je 3855,5 MVA (sa ukupno 54 transformatorske jedinice).

Prikaz instalisane snage transformatora

instalirana snaga

Na prenosnu mrežu su priključene tri velike elektrane ukupne instalisane snage 947 MVA (867 MW):

 • TE „Pljevlja“ – 218.5 MW (257 MVA), priključena  na 220 kV mrežu u TS „Pljevlja 2“,
 • HE „Piva“ – 3 x 114 MW (3 x 120 MVA), priključena na 220 kV mrežu,
 • HE „Perućica“ - 5 x 38 (5 x 40 MVA) + 2 x 58.5 MW (2 x 65 MVA), spojena na 110 kV mrežu
 • VE „Krnovo“ -72 MW priključena na 110  kV mrežu u TS „Brezna“ i
 • VE „Možura“- 46 MW priključena na 110 kV mrežu.

objekti cges1

Ukupna instalisana snaga je 985,5 MW.

Posljednjih godina CGES je mnogo uradio na unapredjenju crnogorske prenosne mreže izgradnjom i puštanjem u pogon nekoliko veoma značajnih objekata i to:

 • Izgradnja dalekovoda 400kV „Podgorica 2 – Albanija“ (dužine 29,4km na teritoriji Crne Gore);
 • Izgradnja trafostanice 110/35kV, 2x20MVA „Virpazar“ povezane na prenosnu mrežu priključenjem na dalekovod 110kV „Podgorica 2 –Virpazar“;
 • Proširenje 400 i 110kV postrojenja u Ribarevinama i ugradnjom transformacije 400/110kV, 150MVA;
 • Rekonstrukcije TS 110/35/10kV „Andrijevica“ izgradnjom novog 110kV postrojenja, povećanjem transformacije sa postojeće snage od 10MVA na 30MVA i njeno povezivanje na dalekovod 110kV EVP „Trebješica-Berane“ po principu »ulaz-izlaz«;
 • Izgradnja TS 110/10kV, 63MVA „Podgorica V“ i dalekovoda 110kV „Podgorica V- KAP I“ ( tkz. T spoj na vodu KAP I);
 • Proširenje TS 220/110/35kV „Mojkovac“ sa izgradnjom 220kV postrojenja i izgradnjom priključnih dalekovoda 220 i 110kV ispred TS“Mojkovac“;
 • Izgradnja kablovskog voda 110kV „Nikšić – Kličevo“, dužine oko 3,7km sa novom trafostanicom 110/10 kV „Kličevo“, 63 MVA;
 • Izgradnja trafostanice 110/35/10kV (postrojenja 110kV i transformacije 110/35kV, 2x20MVA) „Kotor“ (Škaljari) i novog dalekovoda 110kV „Tivat – Kotor“, dužine oko 7,5km;
 • Izgradnja trafostanice 400/110/35kV „Lastva“ i njeno povezivanje na prenosnu mrežu priključenjem na dalekovod 110 kV „Budva-Tivat“;
 • Izgradnja dalekovoda 2x400 kV dionica „Lastva-Čevo“ u dužini oko 36 km povezanog na postojeći DV 400 kV „Podgorica-Trebinje“ po sistemu “ulaz-izlaz”.

CGES je u prethodnom periodu u saradnji sa investitorima vjetroelektrana, priključio iste na prenosnu mrežu i to:

 • VE „Krnovo“, preko nove TS 110/35 kV „Brezna“ i priključnih dalekovoda 110 kV,
 • VE „Možura“, uvođenjem postojećeg dalekovoda 110 kV „Bar-Ulcinj“ po sistemu “ulaz-izlaz”.

 objekti cges2

 U toku su aktivnosti na realizaciji niza projekata, među kojima se izdvajaju:

 • Izgradnja dalekovoda 400 kV dionica „Čevo-Pljevlja“ ukupne dužine oko 116 km (uključujući dionicu DV 400 + 110 kV od Brezne do Njegovuđe);
 • Rekonstrukcija sistema zaštita u prenosnoj mreži, gdje je u toku druga faza projekta opremanja   TS 220/110/35 kV „Podgorica 1“ i više 110 kV trafostanica mikroprocesorskim uređajima za zaštitu i upravljanje;
 • Zamjena VN opreme u trafostanicama, gdje je takođe u toku druga faza koja podrazumjeva radove u TS „Pljevlja 2“, TS „Podgorica 2“, TS „Ribarevine“, TS „Podgorica 1“, TS „Podgorica 3“, TS „Berane“, TS „Budva“, TS „Herceg Novi“, TS „Bar“, TS „Cetinje“, TS „Tivat“, TS „Ulcinj“ i TS „Nikšić“;
 • Projekat Luštica, koji podrazumijeva izgradnju TS 110/35 kV „Luštica“ (Radovići), 2x110 kV kabla u dužini 11,5 km i DV 110 kV „Lastva-Kotor“, kao i  rekonstrukcije DV 110 kV „Lastva-Tivat“ i  TS 110/35 kV „Tivat“.
 • Uvođenje novog SCADA sistema, koji podrazumjeva implementaciju novog SCADA/EMS sistema na lokaciji postojećeg NDC-a i na lokaciji rezervnog dispečerskog centra (RDC), i priprema svih objekata za njihovo povezivanje sa novim sistemom;
 • Izgradnja nove TS 110/35 kV „Žabljak“, 2 x 20 MVA i povezivanje na 110 kV mrežu;
 • Izgradnja kablovskog voda kojim će se TS 110/10 kV „Podgorica 4“ povezati na TS 220/110/35 kV „Podgorica 1“. 

 Iz prenosne mreže, električnu energiju, osim distributivnog konzuma, preuzimaju i direktni potrošači:

 • Kombinat Aluminijuma „Podgorica“;
 • Željezara „Nikšić“ i
 • Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

objekti cges3