Objekti CGES-a

CGES obavlja djelatnost prenosa električne energije u Crnoj Gori preko prenosne mreže na 400 kV, 220 kV i 110 kV naponskom nivou, obavlja funkciju upravljanja sistemom, funkciju održavanja i razvoja prenosne mreže.

CGES raspolaže prenosnom mrežom koju čini preko 1300km dalekovoda (ukupna dužina dalekovoda na teritoriji Crne Gore a koji su vlasništvo i osnovno sredstvo CGES-a je 1305,86km) i 24 trafostanice naponskih nivoa 400kV, 220kV i 110kV. Ukupna snaga transformacije prenosne mreže Crne Gore je 3846,5 MVA (sa ukupno 53 transformatorske jedinice).

Na prenosnu mrežu su priključene tri velike elektrane ukupne instalisane snage 947 MVA (867 MW):

 • TE „Pljevlja“ – 218.5 MW (257 MVA), priključena  na 220 kV mrežu u TS „Pljevlja 2“,
 • HE „Piva“ – 3 x 114 MW (3 x 120 MVA), priključena na 220 kV mrežu,
 • HE „Perućica“ - 5 x 38 (5 x 40 MVA) + 2 x 58.5 MW (2 x 65 MVA), spojena na 110 kV mrežu
 • VE „Krnovo“ -72 MW priključena na 110  kV mrežu u TS „Brezna“ i
 • VE „Možura“- 46 MW priključena na 110 kV mrežu.

objekti cges1

Ukupna instalisana snaga je 985,5 MW.

Posljednjih godina CGES je mnogo uradio na unapredjenju crnogorske prenosne mreže izgradnjom i puštanjem u pogon nekoliko veoma značajnih objekata i to:

 • Izgradnja dalekovoda 400kV „Podgorica 2 – Albanija“ (dužine 29,4km na teritoriji Crne Gore);
 • Izgradnja trafostanice 110/35kV, 2x20MVA „Virpazar“ povezane na prenosnu mrežu priključenjem na dalekovod 110kV „Podgorica 2 –Virpazar“;
 • Proširenje 400 i 110kV postrojenja u Ribarevinama i ugradnjom transformacije 400/110kV, 150MVA;
 • Rekonstrukcije TS 110/35/10kV „Andrijevica“ izgradnjom novog 110kV postrojenja, povećanjem transformacije sa postojeće snage od 10MVA na 30MVA i njeno povezivanje na dalekovod 110kV EVP „Trebješica-Berane“ po principu »ulaz-izlaz«;
 • Izgradnja TS 110/10kV, 63MVA „Podgorica V“ i dalekovoda 110kV „Podgorica V- KAP I“ ( tkz. T spoj na vodu KAP I);
 • Proširenje TS 220/110/35kV „Mojkovac“ sa izgradnjom 220kV postrojenja i izgradnjom priključnih dalekovoda 220 i 110kV ispred TS“Mojkovac“;
 • Izgradnja kablovskog voda 110kV „Nikšić – Kličevo“, dužine oko 3,7km sa novom trafostanicom 110/10 kV „Kličevo“, 63 MVA;
 • Izgradnja trafostanice 110/35/10kV (postrojenja 110kV i transformacije 110/35kV, 2x20MVA) „Kotor“ (Škaljari) i novog dalekovoda 110kV „Tivat – Kotor“, dužine oko 7,5km;
 • Izgradnja trafostanice 400/110/35kV „Lastva“ i njeno povezivanje na prenosnu mrežu priključenjem na dalekovod 110 kV „Budva-Tivat“;
 • Izgradnja dalekovoda 2x400 kV dionica „Lastva-Čevo“ u dužini oko 36 km povezanog na postojeći DV 400 kV „Podgorica-Trebinje“ po sistemu “ulaz-izlaz”.

CGES je u prethodnom periodu u saradnji sa investitorima vjetroelektrana, priključio iste na prenosnu mrežu i to:

 • VE „Krnovo“, preko nove TS 110/35 kV „Brezna“ i priključnih dalekovoda 110 kV,
 • VE „Možura“, uvođenjem postojećeg dalekovoda 110 kV „Bar-Ulcinj“ po sistemu “ulaz-izlaz”.

 objekti cges2

 U toku su aktivnosti na realizaciji niza projekata, među kojima se izdvajaju:

 • Izgradnja dalekovoda 400 kV dionica „Čevo-Pljevlja“ ukupne dužine oko 116 km (uključujući dionicu DV 400 + 110 kV od Brezne do Njegovuđe);
 • Rekonstrukcija sistema zaštita u prenosnoj mreži, gdje je u toku druga faza projekta opremanja   TS 220/110/35 kV „Podgorica 1“ i više 110 kV trafostanica mikroprocesorskim uređajima za zaštitu i upravljanje;
 • Zamjena VN opreme u trafostanicama, gdje je takođe u toku druga faza koja podrazumjeva radove u TS „Pljevlja 2“, TS „Podgorica 2“, TS „Ribarevine“, TS „Podgorica 1“, TS „Podgorica 3“, TS „Berane“, TS „Budva“, TS „Herceg Novi“, TS „Bar“, TS „Cetinje“, TS „Tivat“, TS „Ulcinj“ i TS „Nikšić“;
 • Projekat Luštica, koji podrazumijeva izgradnju TS 110/35 kV „Luštica“ (Radovići), 2x110 kV kabla u dužini 11,5 km i DV 110 kV „Lastva-Kotor“, kao i  rekonstrukcije DV 110 kV „Lastva-Tivat“ i  TS 110/35 kV „Tivat“.
 • Uvođenje novog SCADA sistema, koji podrazumjeva implementaciju novog SCADA/EMS sistema na lokaciji postojećeg NDC-a i na lokaciji rezervnog dispečerskog centra (RDC), i priprema svih objekata za njihovo povezivanje sa novim sistemom;
 • Izgradnja nove TS 110/35 kV „Žabljak“, 2 x 20 MVA i povezivanje na 110 kV mrežu;
 • Izgradnja kablovskog voda kojim će se TS 110/10 kV „Podgorica 4“ povezati na TS 220/110/35 kV „Podgorica 1“. 

 Iz prenosne mreže, električnu energiju, osim distributivnog konzuma, preuzimaju i direktni potrošači:

 • Kombinat Aluminijuma „Podgorica“;
 • Željezara „Nikšić“ i
 • Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

objekti cges3