Aukcije kapaciteta

Dnevne aukcije za dodjelu prenosnih kapaciteta za oktobar 2021 - RS-ME

Dnevne aukcije za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za oktobar 2021. godine.

Rezultati za oktobar 2021

CGES - Animacija

YouTube thumbnail