Novosti o koridoru

CGES dodijelio ugovor za nabavku robe i radova– LOT 1

  Nakon uspješnog sprovođenja međunarodnog nadmetanja za nabavku radova i roba potrebnih za implementaciju projekta „Trans-balkanski elektroenergetski koridor (I) – Dionica u Crnoj Gori, II dio“ (Komponente 1 i 2), ugovor je dodijeljen Konzorcijumu Siemens-Elnos. Ugovor koji su potpisali Dragan Kujović, izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Erwin Dastl,…

Nabavka radova i roba – LOT 1

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je objavio Poziv za pretkvalifikaciju ponuđača/izvođača radova radi nabavke radova i roba potrebnih za realizaciju projekta ‚‚Transbalkanski elektroenergetski koridor (I): Sekcija Crna Gora, II dio'' (komponente 1 i 2). Objavom tendera formalno je započet proces nabavke. Nakon završetka faze pretkvalifikacije, poziv će biti upućen kvalifikovanim ponuđačima.…

CGES imenovao LI-SEEC konzorcijum da pruži konsultantske usluge za projekat

  U maju 2017. godine, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), kao Agencija za realizaciju projekta (PEA), je pozvao kvalifikovane ponuđače da dostave ponude za konsultantske usluge za realizaciju projekta ‚‚Transbalkanski elektroenergetski koridor (I): Sekcija Crna Gora, II dio''. Nakon ocjenjivanja dostavljenih ponuda i dobijanja odobrenja od KfW-a, ugovor je dodijeljen Lahmeyer…

EU nastavlja sa podrškom energetskom sektoru u Crnoj Gori

  U julu 2016. godine, Njemačka razvojna banka - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Ministarstvo ekonomije, u ime Crne Gore kao korisnika i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), kao Agencija za realizaciju projekta (PEA),potpisali su Finansijski ugovor vrijedan 25 miliona eura za realizaciju ‚‚Transbalkanskog elektroenergetskog koridora (I): Sekcija Crna Gora, II dio''.…

PODIJELITE