Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 33/17
okt 02, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 33/17

Sanacija temelja elemenata rasklopnih postrojenja u trafostanicama 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 32/17
okt 02, 2017 Tenderi

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke 32/17

Isporuka i zamjena faznih provodnika i dijela ovjesne i spojne opreme na DV 110 kV Budva-Podgorica 2

CGES - Animacija

YouTube thumbnail
  • Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
  • 81000 Podgorica, Crna Gora
  • +382 20 407-682
  • +382 20 407-604
  • office@cges.me
  • CGESofficial
  • CGES_official
  • Kontakt za odnose sa medijima
  • pr@cges.me

Multimedija

Kampanja „Naša maslina“
IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
Trafostanice "Podgorica 1" i "Podgorica 4" povezane 110kV vodom
CGES dodijelio ugovor za nabavku robe i radova– LOT 1
10 godina CGES-a
Havarija - januar 2019.
Potpisivanje Finansijskog ugovora između KfW-a, Crne Gore (Ministarstvo ekonomije) i CGES-a