Tenderi

Poziv za nadmetanje
mar 20, 2019 Tenderi

Poziv za nadmetanje

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period: 01.07.2019 - 31.12.2021.godine

Poziv za nadmetanje
dec 11, 2018 Tenderi

Poziv za nadmetanje

 

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period  01.01.2019.-30.06.2019. godine

 

Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora –  dio II – LOT 1
apr 19, 2018 Tenderi

Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora – dio II – LOT 1

Nabavka roba i radova (Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora –  dio II – LOT 1)

(Obavještenje o pretkvalifikaciji za međunarodnog izvođača / ponuđača)

 

Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku 03/18
feb 28, 2018 Tenderi

CGES - Animacija

YouTube thumbnail