Poziv za nadmetanje broj 4 - Novembar i decembar .2022

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 01.11. - 30.11. 2022. i 01.12.-31.12. 2022 godine.

 Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, objavljuje poziv za nabavku energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za period 01.11. - 31.12. 2022. godine.

 Predmetna aukcija će se održati 06.09.2022. godine u periodu od 09-11h (CET),  posredstvom Crnogorske berze električne energije (BELEN): http://belen-spot.me/.

 

 Link za preuzimanje poziva

 Link nacrt ugovora

CGES - Animacija

YouTube thumbnail