Useful links

“Elektroprivredne kompanije u okruženju, TSO-i u okruženju, Evropska udruženja ...”

TSO-i u okruzenju
EMS - Elektromreža Srbije
OPS - Operator prijenosnog sustava
MEPSO - Мakedonski elektroprenosni sistem operator
NOS - Bosna i Hercegovina
ELES TSO - Slovenija
MAVIR - Madjarska
TERNA - Italija
HTSO - Grcka
TRANSELECTRICA - Rumunija
Elektroprivredne kompanije u zemlji i okruzenju
EPCG - Elektroprivreda Crne Gore AD Niksić
EPS - Elektroprivreda Srbije
ESMAK - Makedonska elektroprivreda
ERS - Elektroprivreda Republike Srpske
KESH - Elektroprivreda Albanije
HEP - Hrvatska Elektroprivreda
EKES - Elektro Slovenija
NEK - Bugarska elektroprivreda
Regulativa u oblasti energetike
Regulatorna agencija za energetiku
Ministarstvo ekonomije Vlade Republike Crne Gore
SMM blok
EKC - Elektroenergetski koordinacioni centar
EMS - Elektromreza Srbije
MEPSO - Makedonski operator prenosne mreze

International Cooperation

CGES - Movie

YouTube thumbnail

CGES - Animation

YouTube thumbnail