Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za septembar 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za septembar 2019. biće održana 14.08.2019.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženim tabelama:

Šifra alokacionog perioda je: 201909001 (01.-14. Septembra)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

50

50

Mjesecni ATC

150

75

Dnevni ATC

0*

100

Ukupni ATC

200*

225

 

 

 

 

 

 

    *Napomena: Na smjeru RS-ME u periodima od 09.-14. dnevni ATC iznosi 50MW.

 

Šifra alokacionog perioda je: 201909002 (15.-30. Septembra)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

50

50

Mjesecni ATC

50

75

Dnevni ATC

0*

100**

Ukupni ATC

100*

225**

 

 

 

 

 

 

 *Napomena: Na smjeru RS-ME u periodima od 20.-24. dnevni ATC iznosi 25MW, a od 25.-26. 75MW.

** Na smjeru ME-RS u periodu od 27.-30.09. dnevni ATC iznosi 0MW.

                   

 Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni mjesecni kapacitet bice ponudjen na dnevnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Mjesečnu aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za septembar 2019.godine, organizuje SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

Rezultati septembar I

 Rezultati septembar II