Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za avgust 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za avgust 2019. biće održana 12.07.2019.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženim tabelama:

Šifra alokacionog perioda je: 201908001 (01.-02. Avgust)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

50

50

Mjesecni ATC

25

200

Dnevni ATC

0

50

Ukupni ATC

75

300

 

 

 

 

 

 

   

Šifra alokacionog perioda je: 201908002 (03.-31. Avgust)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

50

50

Mjesecni ATC

100

200

Dnevni ATC

100*

100**

Ukupni ATC

250*

350**

 

 

 

 

 

 

 *Napomena: Na smjeru RS-ME u periodima od 12.-18. i 24.-31. 08. dnevni ATC iznosi 150MW, a od 19.-23. 0MW.

** Na smjeru ME-RS u periodu od 24.-31.08. dnevni ATC iznosi 25MW.

                   

 Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni mjesecni kapacitet bice ponudjen na dnevnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Mjesečnu aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za avgust 2019.godine, organizuje SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

 Rezultati 1.-2. Avgust

 Rezultati 3.-31. Avgust