Projekti

Izgradnja trafostanice 110/35/10 kV Kotor i 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor

Izgradnja TS 110/35/10 kV Kotor (Škaljari) i 110 kV DV Tivat-Kotor je projekat priključenja jednog od najznačajnijih turističkih centara Crne…

Sistem mikroprocesorskih zaštita elemenata prenosnog sistema

U cilju praćenja najnovijih dostignuća na polju zaštite i upravljanja, planirano je da se sve trafostanice CGES-a opreme sa mikroprocesorskim…

NOVI SISTEM ZA DALJISKI NADZOR I UPRAVLJANJE (SCADA)

Projekat podrazumijeva nabavku i implementaciju novog SCADA sistema. Projekat uvođenja novog SCADA sistema se sastoji od dva podprojekta:   ·   Novi…

TRAFOSTANICA 110/10 KV KLIČEVO (NIKŠIĆ 2) I 110KV PODZEMNI KABAL

Distributivno područje Nikšića, u zimskim režimima vršnog opterećenja, nije imalo dovoljno rezervi u transformaciji za napajanje užeg gradskog područja,pa je…