Poziv za sklapanje okvirnog ugovora

Poziv za sklapanje okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu

 

Poziv za sklapanje okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu

 

 

POZIV ZA NADMETANJE

Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Broj: 331

Podgorica, 15.01.2020. godine

Na osnovu člana 111, stav 3 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br.5/16), člana 111 stav 1, tačka 1, alineja 5, a u vezi člana 109, stav 1, tačka 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, objavljuje:

P O Z I V

sklapanje okvirnog ugovora o kupoprodaji električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu:

 

Predmet nabavke je sklapanje Okvirnog ugovora za kupoprodaju električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za vremenske periode koji se definišu aukcijskim pozivima.

 

   

Link za preuzimanje dokumentacije

 

Poslednje iz kategorije