Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora – dio II – LOT 1

Nabavka roba i radova (Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora –  dio II – LOT 1)

(Obavještenje o pretkvalifikaciji za međunarodnog izvođača / ponuđača)

 

 

Objava tendera (kratko obavještenje)

 

Nabavka roba i radova (Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora – dio II – LOT 1)

(Obavještenje o pretkvalifikaciji za međunarodnog izvođača / ponuđača)

 

Država:

Crna Gora

Broj tendera.:

ICB No. 202 062 107-01

Rok za podnošenje:

23. maj 2018. godine (12 časova, po crnogorskom lokalnom vremenu)

Pretkvalifikacija:

Nabavka roba i radova

Poziv za pretkvalifikaciju ponuđača/izvođača

Naziv tendera:

Međunarodno javno nadmetanje za nabavku roba i radova za potrebe realizacije "Transbalkanskog elektroenergetskog koridora (I) - Sekcija Crna Gora - II dio" (,,Akcija") - Lot 1.

Finansiranje:

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) sa KfW Razvojnom bankom kao vodećom međunarodnom finansijskom institucijom 

Naručilac:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD – CGES (Montenegrin Electrical Transmission System), Crna Gora

Opis projekta:

Ovaj projekat je nazvan,,Akcija" i predstavlja drugi dio većeg projekta čiji je puni naziv "Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Sekcija Crna Gora". Prvi dio se finansira iz kredita KfW i EBRD kao i sopstvenim sredstvima CGES-a. Ciljevi Akcije su:

1.    Povećanje kapaciteta elektroprenosnog sistema Crne Gore i prenosnih kapaciteta prema susjednim zemljama

2.    Poboljšanje efikasnosti i pouzdanosti prenosnih sistema regiona

3.    Povećanje sigurnosti i kvaliteta napajanja.

Projekat se finansira iz bespovratnih sredstava WBIF–a (sredstva EU) i podrazumijeva investicije uz pružanje adekvatne tehničke pomoći. Naručilac će koristiti dio raspoloživih sredstava za plaćanje roba koja se nabavlja i radova koji će se izvoditi prema Lotu (1) predmetnog projekta. Lot (1) se sastoji od dvije komponente:

1.    Komponenta 1: Zamjena visokonaponske opreme u više visokonaponskih trafostanica.

2.    Komponenta 2: Rekonstrukcija zaštitnih releja i uređaja / sistema za kontrolu polja, pomoćnih sistema i integracija lokalne i daljinske SCADA u nekoliko visokonaponskih trafostanica.

Potrebne usluge:

Roba koja se nabavlja i radovi koji će se izvoditi prema ovom Lotu uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće: pripremu fabričkih crteža, glavni projekat (u skladu sa crnogorskim zakonom), demontažu postojeće opreme i njeno privremeno skladištenje (odlaganje) rušenje i građevinske radove, proizvodnju i nabavku materijala i opreme, fabrička ispitivanja, pakovanje, eventualne troškove isporuke, transporta, istovara i skladištenja na lokacijama, osiguranje i isporuku postrojenja i opreme, montažu, sklapanje i ugradnju opreme, privremenih objekata i smještajnih kapaciteta, ispitivanja na lokaciji i puštanje u rad, nabavku rezervnih djelova i posebne opreme i alata, nabavku priručnika za rad i održavanje, obuku osoblja Naručioca, cjelokupno upravljanje projektom, pripremu projekta održavanja/ izvedenog stanja (u skladu sa crnogorskim zakonom), obaveze tokom garantnog perioda za prijavu nedostataka i sve što je neophodno za kompletno opremanje postrojenja u trafostanici i punu pogonsku spremnost ​​po isteku garantnog perioda.

Kriterijumi za pretkvalifkaciju:

Proces pretkvalifikacije potencijalnih izvođača/ponuđača će se vršiti primjenom unaprijed utvrđenog kvalifikacionog sistema. Naručilac zadržava pravo da odbaci bilo koji ili sve odgovore na pretkvalifikacioni upitnik i da se odrekne od nematerijalnih nepravilnosti iz svakog primljenog odgovora. Sve informacije dostavljene na pretkvalifikacionu evaluaciju smatraće se službenim povjerljivim informacijama, a Naručilac će poštovati povjerljivost u skladu sa zakonom. Pretkvalifikaciona dokumentacija se može besplatno dobiti u elektronskoj formi u PDF formatu, uz podnošenje pismenog zahtjeva Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD. Pored toga, dopunsko pismo sa naznakom naziva podnosioca zahtjeva i države iz koje dolazi, mora se dostaviti zajedno sa zahtjevom za pretkvalifikacionu dokumentaciju. Procedura nabavke i podnošenja prijava, postupak evaluacije za pretkvalifikaciju i kasnije kvalifikacionog izbora mora biti prihvatljiv sa aspekta ,,Smjernica za nabavku robe, radova i pratećih usluga u finansijskoj saradnji sa partnerskim zemljama", dostupnim na veb stranici KfW-a. Za dodatne informacije možete kontaktirati:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Bul. Sv. Petra Cetinjskog 18,

81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Poslednje iz kategorije