JAVNA RASPRAVA

Crnogorski elektroprenosni sistem dana 01.08.2016. godine daje na javnu raspravu

NACRT METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA PRENOSNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

I upućuje

J A V N I  P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju i donošenju kvalitetnog akta.

Crnogorski elektroprenosni sitem AD, u skladu sa članom 112 stav 1 tačka 31 Zakona o energetici (Službeni list Crne Gore broj 5/2016), dužan je da utvrdi i dostavi Regulatornoj agenciji za energetiku na odobravanje Metodologiju za utvrđivanje naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije. 

Mišljenja, primjedbe, komentari i sugestije se mogu dostavljati elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., faxom na broj: 020 407 665 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18 Podgorica, zaključno sa 16.08.2016. godine do 15 časova.

U okviru javne rasprave, 16.08.2016. godine sa početkom u 11 časova organizovaće se okrugli sto u sali za sastanke Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, na naprijed navedenoj adresi. Prijave za učešće na okruglom stolu se dostavljaju najkasnije do 14.08.2016. godine, do 12 časova, a učesnici su obavezni da u prijavi navedu kontakt telefon ili e-mail. U cilju efikasnog sprovođenja rasprave, učesnici okruglog stola treba da u pisanoj formi dostave mišljenja, primjedbe, predloge i sugestije najkasnije do 15.08.2016. godine. do 12 časova.

 

U prilogu možete preuzeti: Nacrt Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije

 

Poslednje iz kategorije