Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za april 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za april 2019. biće održana 15.03.2019.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201904001 (01.-30. April)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

50

50

Mjesecni ATC

200

125

Dnevni ATC

100

50*

Ukupni ATC

350

225*

 

 

 

 

 

 

   Napomena: * Na smjeru ME-RS u periodu od 8.-22. i od 26.-30. dnevni ATC iznosi 25MW, dok je u periodu od 23.-25. aprila dnevni ATC 0MW.

                   

 Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni mjesecni kapacitet bice ponudjen na dnevnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Mjesečnu aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za APRIL 2019.godine, organizuje SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

Rezultati za april 2019