Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za februar 2019
jan 08, 2019 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za februar 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za februar 2019. biće održana 15.01.2019.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2019
dec 11, 2018 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za januar 2019

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za januar 2019. biće održana 14.12.2018.

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2019
nov 19, 2018 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za 2019

Godišnja aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za 2019. biće održana 23.11.2018.

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: 201900001 (01. Januar -31. Decembar 2019)

  

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji ATC

50

50

 

 

 

 

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni godišnji kapacitet bice ponudjen na mjesečnim aukcijama.

 

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

 

Godišnju aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za 2019.godinu, organizuje SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možete pronaći na veb stranici: www.seecao.com

 

Rezultati 2019

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2018
nov 10, 2018 Aukcije kapaciteta

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za decembar 2018

Mjesečna aukcija za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granici Crna Gora - Srbija,

za decembar 2018. biće održana 14.11.2018.