Novosti

POČELA KOMERCIJALNA UPOTREBA PODMORSKE INTERKONEKCIJE
dec 28, 2019

POČELA KOMERCIJALNA UPOTREBA PODMORSKE INTERKONEKCIJE

 

CGES je u dogovoru sa Ternom izvršio dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na dnevnoj aukciji za 28.12.2019. godine i time započeo komercijalnu upotrebu podmorske interkonekcije Crne Gore i Italije. Ovim je svim zainteresovanim učesnicima na tržištu električne energije omogućeno korišćenje ovog prekograničnog kapaciteta, u transparentnom postupku dodjele na tržišnim principima.