Novosti

SCADA/EMS SISTEM PUŠTEN U RAD
dec 17, 2019

SCADA/EMS SISTEM PUŠTEN U RAD

Ovim projektom CGES dobija savremeni sistem za nadzor i upravljanje elektro-energetskim sistemom Crne Gore, kao i kompletan sistem za analizu EES , kako u realnom, tako i u studijskom načinu rada. Formirana je nadzorno-upravljačka arhitektura koja se sastoji od dva paralelna nezavisna centra u glavnoj i back-up konfiguraciji, na dvije fizički odvojene lokacije, Nacionalnom Dispečerskom Centru (NDC) i Rezervnom Dispečerskom Centru (RDC).