Novosti

ZAJEDNIČKA DODJELA PRAVA PRENOSA NA CG I SRB GRANICI
nov 25, 2019

ZAJEDNIČKA DODJELA PRAVA PRENOSA NA CG I SRB GRANICI

 

Shodno zakonskim obavezama Crnogorskog elektroprenosnog sistema da zajedno sa ostalim operatorima uspostavlja regionalnu saradnju u cilju koordinisane dodjele prekograničnih kapaciteta pod jednakim uslovima na tržišnim principima, počevši od 2020. godine, CGES organizuje zajedničku dodjelu prava na prekogranične kapacitete zajedno sa EMS-om. Način i postupci dodjele raspoloživih prenosnih kapaciteta na intekonektivnoj vezi Crne Gore i Italije definišu se pravilima, koje je shodno Odluci Odbora direktora CGES-a od 07.11.2019.godine, odobrila Regulatorna agencija za energetiku na sjednici održanoj 25.11.2019.godine. Link na kojem se nalaze pravila: link