Novosti

POTPISAN UGOVOR O  NABAVCI  I REALIZACIJI  ERP I DMS SISTEMA
sep 17, 2019

POTPISAN UGOVOR O NABAVCI I REALIZACIJI ERP I DMS SISTEMA

CGES i konzorcijum kompanija Saga - Podgorica,NPS - Beograd i Čikom - Podgorica, potpisali su početkom septembra ugovor za  isporuku i implementaciju ERP (Enterprise Resource Planning) i DMS (Document Management System)sistema, vrijedan skoro milion i četiri stotine hiljada eura

Iako je CGES i do sada imao veći dio automatizovanih poslovnih procesa, nabavkom ERP Microsoft 365 Business Central, dobijamo softverski sistem za upravljanje poslovnim procesima, koji će omogućiti našoj kompaniji korišćenje integrisanog sistema aplikacija i njegovih djelova. Jednom riječju, ERP će omogućiti CGES-u da na efikasan način upravlja svim resursima, dok će DMS, kao softverski sistem za upravljanje dokumentima, vršiti elektronsko skladištenje, praćenje i upravljanje poslovnom dokumentacijom. Na realizaciji ovog projekta   biće  angažovano više od stotinu zaposlenih.

Osnovne prednosti koje će biti stečene implementacijom novog poslovnog sistema, mogu se pronaći u kompletnom i ažuriranom sistemu poslovanja po principu dan za dan“, zatim kvalitetnim i pametnim analizama poslovanja, kao i uspostavljanju sistema za brzo, pregledno i kreativno izvještavanje. Ne smijemo zaboraviti i mogućnost  izrade konsolidovanih izvještaja i povećanje kvaliteta podataka (vjerovanje u istinitost), kao  osnove za pravilno odlučivanje.

Stavljanje  pod  kontrolu  svih  poslovnih  procesaomogućavajući  trenutno  raspolaganje svim podacima  bez obzira na mjesto unosa ili zahtjeva, takođe je jedna od prednosti ERP sistema.

Uvođenjem ERP i DMS sistema, CGES će zaokružiti digitaliazaciju svoga poslovanja.