Novosti

CGES KROZ PODRŠKU I DONACIJU NVO ZDRAVA DONA MONTENEGRINA, OMOGUĆIO SVOJIM ZAPOSLENIMA EDUKACIJU O ZNAČAJU PREVENCIJE KANCERA DOJKE
okt 23, 2018

CGES KROZ PODRŠKU I DONACIJU NVO ZDRAVA DONA MONTENEGRINA, OMOGUĆIO SVOJIM ZAPOSLENIMA EDUKACIJU O ZNAČAJU PREVENCIJE KANCERA DOJKE

 

- Crnogorski elektroprenosni sistem je donirao dvije hiljade eura nevladinoj organizaciji „Zdrava Dona Montenegrina“, koja svojim radom promoviše značaj prevencije i borbu protiv karcinoma dojke

Crnogorski elektroprenosni sistem je u saradnji sa „Zdrava Dona Montenegrina“ organizovao za svoje koleginice predavanje dr Nade Cicmil na temu „ Prevencija karcinoma dojke, sve što želite da znate i pitate“. Kompanija je na ovaj način poslala snažnu poruku da podržava aktivnosti nevladine organizacije „Zdrava Dona Montenegrina“ u borbi protiv ove vrste kancera, i u isto vrijeme pokazala brigu prema svom najznačajnijem resursu-zaposlenima, omogućavajući im edukaciju na ovu temu.

Onkološkinja u Klinici za onkologiju i radioterapiju u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), dr Nada Cicmil, istakla je značaj prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, kao i podatak da u razvijenim državama postoji pad smrtosti od ove bolesti, a prije svega zbog prevencije i sprovođenja skrining programa. “Ako se rak dojke otkrije u ranom stadijumu, petogodišnji period preživljavanja je oko 96 odsto“, pojasnila je, pored ostalog, dr Cicmil.

Predsjednica Odbora direktora CGES-a, Vesna Bracanović, u svom obraćanju koleginicama naglasila je sljedeće: “Bavljenje sobom, prevencija i kontrolni pregledi su od posebnog značaja. Želim da poručim da se preventivno bavite svojim zdravljem, jer je briga o zdravlju posebno značajna. Pazite zdravlje i sebe, a CGES će uvijek biti uz vas”, poručila je Bracanović.

Članica NVO Zdrava Dona Montenegrina, Dijana Laković, upoznala je prisutne, da ta organizacija ima za cilj podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, pružanje podrške oboljelima i njihovim porodicama, kao i kako je navela, promociju zdravih stilova života.

Tatjana Dragović, zaposlena u CGES-u, je istakla, da su zahvaljujući dvočasovnom edukativnom druženju sa  dr Nadom Cicmil i predstvanicama NVO Zdrava Dona Montenegrina”, njene koleginice i ona dobile korisne informacije kako  da se brinu o svom zdravlju i načinima prevencije karcinoma dojke. Za CGES je kontinuirana briga o zaposlenima, jedan od važnih segmenata djelovanja.