Novosti

CGES JEDNA OD NAJBOLJIH KOMPANIJA IZ OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI
okt 15, 2018

CGES JEDNA OD NAJBOLJIH KOMPANIJA IZ OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI

 

Na Investitorskoj konferenciji,  koja je održana  12. oktobra u Hotelu „Hilton“ u Podgorici,  povodom obilježavanja 25 godina od osnivanja „Montenegroberze“ AD Podgorica, dodijeljene su nagrade za najbolje kompanije iz oblasti korporativnog upravljanja u Crnoj Gori. Među nagrađenima je i Crnogorski elektroprenosni sistem,  koji je osvojio treće mjesto.

U ime CGES-a, nagradu je primio Jovan Gošović, direktor Sektora za finansijsko planiranje, kontrolu i odnose sa investitorima.

U prvom dijelu  Konferencije, učesnici su imali priliku da čuju o modalitetima razvoja tržišta kapitala kao i da dobiju odgovor na pitanje, da li je održivo poslovanje malih – nacionalnih berzi?! O navedenim temama, govorili su predstavnici berzi iz regiona i najuspješnijih investicionih društava.

Drugi dio Konferencije, bio je  rezervisan za prezentacije  kompanija  ovogodišnjih laureata.

S tim u vezi, Jovan Gošović je imao zapaženu prezentaciju  o CGES-u, odnosno ostvarenim rezultatima Kompanije, sa posebnim fokusom na realizaciju  najznačajnijih investicionih projekata.

„Kompanija je u potpunosti posvećena unapređenju crnogorskog prenosnog sistema, sa posebnim naglaskom na prioritetne projekte“,  poruka je iz prezentacije o našoj kompaniji.