Novosti

ISPADI I PREKIDI U NAPAJANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM RIJETKI
sep 27, 2018

ISPADI I PREKIDI U NAPAJANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM RIJETKI

 

Ispadi i prekidi u napajanju električnom enegijom, što se tiče prenosne mreže, prilično su rijetki, a Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) će ove godine u investicione projekte uložiti 28 miliona eura, kazao je pomoćnik izvršnog direktora za poslove razvoja u CGES-u Branko Stojković na konferenciji „Sadašnjost i potencijali crnogorske energetike“.

U organizaciji Biznis akademije „Vijesti“ , pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije i u saradnji sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES), Elektroprivredom (EPCG), Rudnikom uglja Pljevlja i  Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS), u Hotelu „Hilton“ održana je konferencija pod nazivom „Sadašnjost i potencijali crnogorske energetike“.Na konferenciji su, pored predstavnika Vlade Crne Gore, Ministarstva ekonomije , energetskih subjekata, učestvovali i predstavnici  nevladinog sektora .

-Zdrava i jaka energetika garantuje jaku ekonomiju, izjavila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić, otvarajući konferenciju. Crnogorska Vlada fokusirana je na stalni razvoj i unaprijeđenje energetike i valorizaciju njenih potencijala, dok povećanje broja investitora pokazuje da je u posljednjem periodu vođena pametna politika u toj oblasti.

Svoj puni doprinos  konferenciji dao je i Crnogorski elektroprenosni sistem, kroz treći panel u kojem je učestvovao dr Branko Stojković, pomoćnik Izvršnog direktora za razvoj.

Branko S. slika

On je na konferenciji „Sadašnjost i potencijali crnogorske energetike“, kazao da CGES treba da omogući da snabdijevanje funkcioniše normalno, da proizvođači plasiraju proizvedenu energiju i da tržište funkcioniše na pravi način. 

„Mi se trudimo da svi dobiju električnu energiju, koja će imati nominalne parametre, prije svega nominalni napon i nominalnu frekvenciju. I mislim da u tome uspijevamo. Kvalitet snabdijevanja je mjera koliko CGES uspješno funkcioniše“, rekao je Stojković.

On je kazao da je veoma važno postići neprekidno napajanje svih potrošača, odnosno da „minimiziramo neophodne prekide na najmanju moguću mjeru“.

„Mi se trudimo da to postignemo i čini mi se da iz godine u godinu postižemo sve bolje rezultate. Ukupna količina neisporučene električne energije zbog neplaniranih poremećaja, ispada na prenosnoj mreži, za prošlu godinu je bila oko 645 megavat sati, ili u procentima 0,02 odsto. Neisporučena energija je manja nego u prethodnoj godini“, rekao je Stojković.

On je istakao da prošle godine nijedan megavat alociranih kapaciteta nije otkazan zbog „naših internih problema ili neraspoloživosti naše mreže“, kazao je Stojković.

Prema njegovim riječima, ispadi i prekidi u napajanju električnom enegijom su prilično rijetki.

„Proizvod mora da bude kvalitetan i moramo da minimiziramo vrijeme ispada, odnosno vrijeme beznaponske pauze. Mi, kao CGES poboljšavamo kvalitet naše usluge, beznaponsku pauzu skraćujemo koliko najviše možemo, a mislim da ćemo u tome još više da uspijemo i da budemo još bolji, jer je mjerilo našeg rada kvalitet“, istakao je Stojković.

On je rekao da je prošle godine u investicione projekte uloženo 21,7 miliona eura, a „plan nam je da u toku ove godine uložimo 28 miliona eura“.