Novosti

PARAOLIMPIJSKOM  KOMITETU 10 HILJADA EURA
jun 06, 2018

PARAOLIMPIJSKOM KOMITETU 10 HILJADA EURA

 

Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Dragan Kujović i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igor Tomić, potpisali su 31.maja  Ugovor o sponzorstvu vrijedan 10 000,00 .

CGES i dalje ostaje posvećen konceptu društveno-odgovornog poslovanja u kojem se posebno ističe jedna značajna doza senzibiliteta kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Paraolimpijski komitet promoviše sport osoba sa invaliditetom i do sada je iznjedrio vrhunske sportiste Crne Gore, te nije slučajno što je upravo on naš izbor u dijelu društvene odgvornosti. Na ovaj način CGES je iskazao nesebičnu namjeru u pružanju pomoći i podrške organizaciji u njenom nastojanju da dosegne visoke sportske i takmičarske ciljeve.

I do sada je bilo institucija i pojedinaca koji su pomagali rad ovog komiteta, ali ovaj ugovor predstavlja prvi zvanični  sponzorski ugovor u cilju podrške krovnoj crnogorskoj kući sporta osoba sa invaliditetom.