Novosti

CGES partner projekta „CrossBow“
maj 16, 2018

CGES partner projekta „CrossBow“

Seminar pod nazivom “Tržišno orijentisani elektroenergetski sistemi sa distribuiranim generatorima i sistemima skladištenja električne energije”, održan je 14. maja na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, kojeg je zvanično otvorila ministarka nauke dr Sanja Damjanović. Seminar se održao u okviru zajedničkog projekta  Crnogorskog elektroprenosnog sistema  i  ETF-a „CrossBow”.

-Crna Gora je pridruženi član EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“, od 2014. godine. U pitanju je jedan od najljepših programa kojim se  mapiraju društveni izazovi, a zatim pozivaju akademski i privredni sektor da ponude najbolja inovativna rješenja. Ovaj program pruža velike šanse za različite subjekte u naučnom i inovacionom procesu, međutim, zahtijeva i jedan drugačiji pristup u naučno-istraživačkom radu. Za intenzivnije učešće naše zajednice u  „Horizontu 2020“ potrebno je promijeniti koncept naučnog rada, kao rada zarad svog ličnog napredovanja i izbora u više zvanje, ka konceptu naučnog rada za doprinos privredi - unaprijeđenju konkurentnosti i kreiranju novih radnih mjesta, ili rješavanju velikih društvenih izazova, kazala je ministarka Damjanović u obraćanju prisutnima.

Crnogorski elektroprenosni je aktivno uzeo učešće u radu seminara i imao predstavnika, dipl el. inž. Ivana Bulatovića koji je imao zapaženu prezentaciju „Aktuelni trendovi u vjetroenergetici u svijetu i Crnoj Gori“.
Pored njega, na seminaru  su učestvovali  predstavnici akademskog i privrednog sektora. Glavni predavač na seminaru je bio prof. dr Jovica Milanović sa Univerziteta u Mančesteru, jedan od glavnih istraživača na EU H2020 projektu CrossBow. Nacionalnim projektom kojim se Elektrotehnički fakultet pridružio ovom EU projektu rukovodi prof. dr Saša Mujović sa Elektrotehničkog fakulteta, inače i član Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke Crne Gore. 

Projekat “Crossbow” se odnosni na zajedničko korišćenje resursa kako bi se podstaklo prekogranično upravljanje varijabilnim obnovljivim energijama i jedinicama za skladištenje, te omogućio visok nivo ulaska čistih energija na tržište, a smanjenje oprerativnih troškova i pobošljanje ekonomske koristi.