Novosti

ODRŽANA TREĆA SJEDNICA ODBORA DIREKTORA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Na trećoj sjednici Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, koja je održana  23.10.2017. godine u Podgorici, usvojen je Skraćeni periodični izvještaj o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za period 1.01. 2017. godine do 30.09. 2017.godine, koji možete preuzeti ovdje.     I