Novosti

ODRŽANA PRVA SJEDNICA DESETOG SAZIVA ODBORA DIREKTORA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA

Na prvoj sjednici desetog saziva Odbora direktora održanoj 31.07.2017. godine verifikovan je Zapisnik sa  konstitutivne sjednice Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, koja je  održana  29.06. 2017. godine,

Na sjednici su razmatrani i jednoglasno usvojeni :

·         Skraćeni periodični izvještaj o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za period 1.01. 2017. godine do 30.06. 2017. godine.finansijski iskaz

·         Izvještaj o finansijskom poslovanju  Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za period 1.01. 2017. godine do 30.06. 2017. godine

·         Izvještaj o realizaciji Plana investicija za period 1.01.2017. – 30.06. 2017. godine;

Na sjednici je odobreno i zaključivanje sledećih ugovora: 

·         Ugovor o ustupanju nepovratnih finansijskih sredstava i odgovornosti između Države i CGES-a.

·         Ugovor o pravima, obavezama i  odgovornostima  predsjednika Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora su upoznati sa informacijom o aktivnostima preduzetim na formiranju berze električne energije.