Novosti

CGES PROSLAVIO OSAM GODINA POSTOJANJA

sajtdankomp1

CGES  je 30.juna 2017. godine proslavio osam godina postojanja, kao zasebno pravno lice. Tom prilikom novoizabrana predsjednica Odbora direktora Vesna Bracanović je pozdravljajući prisutne istakla „da se jubilej vezuje i za činjenicu da je prije 60 godina puštena u pogon prva trafostanica prenosne mreže u Crnoj Gori, sa ciljem da obezbijedi uredno napajanje jednog od prvih nosilaca tadašnjeg crnogorskog privrednog razvoja – Željezare “Nikšić”, te da zajedno sa 110kV dalekovodom prema Bileći, ova trafostanica predstavlja začetak razvoja prenosa električne energije u Crnoj Gori u savremenom smislu. "Kako tih prvih dana tako i danas, naš osnovni zadatak kroz obavljanje djelatnosti od javnog interesa, ostao je da obezbijedimo prijemčivo i pouzdano napajanje električnom energijom svih crnogorskih građana i privrede. Činimo to kroz dobru povezanost sa našim susjedima, kroz odgovoran odnos i permanentan rad na    razvoju, održavanju i upravljanju prenosnom mrežom u Crnoj Gori”.


vesnagovor

 

Takođe, predsjednica Odbora direktora je u svom govoru naglasila rekordan učinak u oblasti investicija u prethodnoj godini u iznosu od preko 30 mil eura uz  neto dobit  od 2,4 mil eura koja je ostvarena u veoma teškim uslovima.

“Posebno bih htjela da istaknem da smo nastavili  sa aktivnostima na izgradnji povezane infrastrukture za podmorski kabl i interkoenkciju sa Italijom, tako da su se  uprkos problemima koji su očekivani za ovako kompleksne investicione projekte, radovi odvijali  na sva tri gradilišta. 

Za ovaj projekat uz podršku Vlade Crne Gore i Ministarstva ekonomije obezbijeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 25 miliona eura za izgradnju drugog dijela Trans -balkanskog koridora Sekcija Crna Gora. Na taj način u prethodnoj godini je obezbijeđeno potpuno finansiranje za 400 kV dalekovod ” Bajina Bašta- Pljevlja”, kao i niz projekata koji su veoma značajni za jačanje prenosne mreže. Ovim je EU dala snažnu podršku onome sto je uradila i Crna Gora i CGES u svom domenu, na sprovođenju agende povezivanja  i integraciji u evropsko energetsko tržiše, a pri tome stvoreni preduslovi za bržu realizaciju projekata sa regionalnom dimenzijom i to bez dodatnog opterećenja tarife za potrošače u Crnoj Gori.”

sajtdankompanije

Takođe je istakla činjenicu da je ovaj projekat privukao pažnju i pozitivne komentare najviših evropskih zvaničnika, uključujući i Evropskog komesara Johanesa Hana, koji je nedavno posjetio naše gradilište u Lastvi.

sajt9dankompanije

“Završili smo radove na dva nova objekta čime je stvoreno dugoročno rješenje za sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom područja Kotora i Nikšića, a završen je i projekat kojim se obezbjeđuje energetska stabilnost opština Mojkovac i Kolašin stvarajući preduslove za brzi privredni razvoj ovog dijela CG, ali i uslove za priključenje OIE”.

sajt8penzioneri

sajt11

 “Pokrenuli smo projekat unapređenja i poboljšanja nadzornih i upravljačkih kapaciteta kao i performansi postojećeg Nacionalnog dispečerskog centra  čime će se formirati dva paralelna i nezavisna dispečerska centra na dvije fizički odvojene lokacije u skladu sa ENTSO-E standardima, kao i niz drugih  projekata značajnih za naš sistem“ zaključila je Vesna Bracanović.

sajt5dankompanije

 “Ostvareni rezultati nas ohrabruju i prije svega su rezultat znanja i sposobnosti naših zaposlenih, ali i podrške institucija i vas koji ste i danas sa nama. S druge strane, sve što je do sada ostvareno nam nameće dodatnu obavezu da opravdamo očekivanja i uložimo dodatne napore i trud u postizanju ciljeva koji su pred nama”.