Novosti

VESNA BRACANOVIĆ PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA CGES-A
jul 03, 2017

VESNA BRACANOVIĆ PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA CGES-A

U  Podgorici je 29. jula održana osma redovna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, na kojoj su  akcionari  jednoglasno usvojili Izvještaj o poslovanju CGES-a za prošlu godinu, kao i finansijske iskaze sa izvještajem nezavisnog revizora. 


Takođe su potvrdili i odluke Odbora direktora od 30.maja 2017. godine o kreditnom zaduženju za finansiranje izgradnje energetske infrastrukture za projekat „Luštica“, kao i izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2017. godinu.

Za revizora za ovu godinu jednoglasno je izabran KPMG.

Što se tiče Odluke o raspoređivanju neto dobiti CGES-a za 2016. godinu, koja iznosi 2.436.226,00 eura, jednoglasno je odlučeno da se kumulira sa neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina.

Dioničari su u nastavku Skupštine razriješili, a potom izabrali nove članove Odbora direktora CGES-a kojeg, ispred Vlade Crne Gore, čine :Vesna Bracanović,Tamara Ivković,  Zoran Miljanić, Zoran Rakočević. Predstavnici  Terne u Odboru direktora su- Tiziano Ceccarani i Carlo Crea. dok je ispred EMS-a izabrana  Jelena Matejić. 

Istog dana u Podgorici, održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora CGES-a  u novom sazivu.Funkcija predsjednika Odbora direktora pripala je Vesni Bracanović, dipl.ek., dok je zamjenik predsjednika  ovog tijela Tiziano Ceccarani,dipl.ing.