Novosti

KANCELARIJA ZA KOORDINISANE AUKCIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI JE OBJAVILA DOKUMENTA USAGLAŠENIH PRAVILA ZA AUKCIJE (HARMONIZED ALLOCATION RULES - HAR) NA INTERNET STRANICI SEE CAO ZA JAVNU RASPRAVU

Nova pravila su izrađena u cilju primjene Usaglašenih pravila za aukcije u regionu jugoistočne Evrope tokom aukcijskog procesa u 2018. godini. SEE CAO je objavila dokumenta Usaglašenih pravila za aukcije (HAR) na internet stranici SEE CAO za javnu raspravu. Više informacija možete naći na sljedećem linku:

 

http://seecao.com/news/see-cao-announces-public-consultations-see-cao-har-set-rules