Novosti

CGES PODRŽAO AKCIONI DAN UNIJE SREDNJOŠKOLACA

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG) podržao projekat pod nazivom "Akcioni dan".


U okviru ovog projekta 10 đaka koje je Unija srednjoškolaca opredijelila proveli su dio radnog dana u CGES-u.

Đaci su podijeljeni u dvije grupe od kojih je prva posjetila Nacionalni dispečerski centar (NDC) i informisala se o radu u tom organizacionom dijelu CGES-a, koji je zadužen za operativno upravljanje elektroprenosnim sistemom, dok je druga grupa đaka volontirala u TS Zagorič gdje su su se upoznali sa radom u komandnoj prostoriji kao i postrojenju 220/110/ 35 kV.

 

Projekat “Akcioni dan“, prvi je ovog tipa kod nas, dok se u zemljama Zapadne i Sjeverne Evrope sprovodi od 1968. godine i podrazumijeva da, tokom jednog dana, učenici širom zemlje dobiju priliku da određen vremenski period budu zaposleni na mjestu koje sami odaberu, ili koje im obezbijedi organizator projekta, bez obaveze da tokom ta 24 sata pohađaju nastavu u školi.