Novosti

ALEKSANDAR MIJUŠKOVIĆ REIZABRAN NA FUNKCIJU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA CGES-a
jun 28, 2024

ALEKSANDAR MIJUŠKOVIĆ REIZABRAN NA FUNKCIJU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA CGES-a

-CGES dijeli dividendu od 10 miliona eura u bruto iznosu

Obavještavamo javnost da je 15. redovna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema održana u Podgorici, 28. juna 2024. godine, sa izuzetno bogatim dnevnim redom. Skupština je započeta pozdravnim obraćanjem izvršnog direktora, Ivana Asanovića,nakon čega je akcionare upoznao sa finansijskim izvještajima za prethodnu godinu, uključujući izvještaj nezavisnog revizora, koji su akcionari jednoglasno usvojili.

Nakon toga, uslijedilo je glasanje o raspodjeli ostvarene dobiti za 2023. godinu, gdje su akcionari upoznati sa predloženim i odobrenim modelima raspodjele koji će doprinijeti daljem rastu i razvoju kompanije. Podsjećamo da je budžetom za 2024. godinu i Biznis planom CGES-a za period 2024-2028. godina, kao strateškim dokumentima Društva, koji su usvojeni od strane Odbora direktora u decembru 2023. godine, predviđena isplata dividende u 2024. godini u bruto iznosu od 10,0 miliona . Navedeni iznos dividende je pretpostavljen na bazi ostvarenih i projektovanih rezultata poslovanja uzimajući u obzir negativne korekcije regulatorno dozvoljenog prihoda koje će u narednom periodu biti utvrđene od strane Regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti.Takođe, predloženi iznos dividende određen je i na osnovu planiranih kapitalnih investicija i finansijske pozicije CGES-a, poštujući osnovne principe stabilnosti i održivosti poslovnih aktivnosti.

Neto dobit Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, koja je iskazana u godišnjem finansijskom izvještaju za poslovnu 2023. godinu iznosi, 35.717.703 . Dobit će biti raspoređena na način što će iznos od 10.000.000 biti isplaćen akcionarima kao bruto iznos dividende, dok će iznos od 25.717.703 biti raspoređen kao neraspoređena dobit i akumuliraće se sa neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina.

Akcionari su  jednoglasno potvrdili odluku o raspodjeli dividende.

Takođe,na skupštinskom zasijedanju  prezentovan je iscrpan izvještaj o poslovanju za 2023. godinu, pružajući detaljan uvid u sve poslovne aktivnosti i rezultate svih organizacionih djelova naše kompanije.


U daljem toku sjednice, razmatrana je informacija o trenutnom stanju i predlogu izmjene budžeta i rokova završetka  projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom jednosmjerne  struje, što je od vitalnog značaja za strateški razvoj kompanije. Akcionari su podržali predložene izmjene.

Na Skupštini akcionara jednoglasno je potvrđena odluka o imenovanju Ernst & Youngza revizora, što nije slučaj sa odlukom o politici naknada CGES-a, koja nije usvojena.

Završni dio skupštine bio je posvećen personalnim pitanjima, gdje su akcionari glasali o razrešenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Odbora direktora CGES-a. S tim u vezi,poklonjeno je povjerenje većini članova prethodnog saziva, tako da su reizabrani -Aleksandar Mijušković, dipl.inž.el.,Jelena Matejić, dipl.ecc., Guida Guide(Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.), Slavoljub Todorović,dipl. inženjer rudarstva,Vučko Fatić, dipl.ekonomista i Violeta Vuljaj, dipl.menadžer.Umjesto Đakoma Doninija, novi član Odbora direktora  je Maria Rosaria Guarniere, predstavnica strateškog italijanskog partnera- Terne.

Nakon Skupštine akcionara, koja je je još jednom potvrdila snažnu posvećenost svih učesnika daljem razvoju i uspjehu naše kompanije, održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora novog saziva, na kojoj je odlučeno da predsjednik Odbora direktora bude Aleksandar Mijušković, a njegova zamjenica - Maria Rosaria Guarniere.

Nakon konstitutivne sjednice, Mijušković je istakao da mu je i čast i zadoljstvo  što mu je  ukazano povjerenje reizborom na poziciju predsjednika Odbora direktora naše energetske kompanije.

“Proteklih godina ostvarili smo uspjehe u svim segmentima poslovanja. Naši finansijski rezultati nijesu samo najbolji u istoriji kompanije,oni su pokazatelji stabilnosti I održivosti poslovanja. Pokrenuli smo ambiciozne projekte i uspješno završili mnoge investicije, uključujući modernizaciju infrastrukture, proširenje kapaciteta i implementaciju naprednih tehnoloških rješenja. Ove investicije ne samo da su unaprijedile našu operativnu efikasnost, već su i osigurale održiv rast i razvoj u budućnosti”, istakao je Mijušković.

“Vrijeme je velikih  izazova u energetskom sektoru, za koje je neophodan posvećen rad I dobro postavljeni strateški ciljevi.Siguran sam da ćemo ih dočekati spremni,jer imamo predan tim. Zato koristim priliku da se zahvalim našim strateškim partnerima na saradnji i podršci, kao i svim zaposlenima u CGES-u,sa kojima nastavljamo put ka još većim uspjesima”, zaključio je Aleksandar Mijušković.

 

 

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail