Novosti

CGES I EBRD ZAJEDNO DO KLJUČNIH PROJEKATA
jun 18, 2024

CGES I EBRD ZAJEDNO DO KLJUČNIH PROJEKATA

Transbalkanski elektorenergetski koridor predstavlja značajan korak ka energetskoj integraciji regiona, povećanju energetske sigurnosti i efikasnosti i pruža osnovu za dalji razvoj obnovljivih izvora energije, a trafostanica „Lastva“, sa svojom naprednom tehnologijom i ključnom ulogom u prenosnoj mreži, simbol je uspješnog realizovanja ovog ambicioznog projekta.

To je ocijenjeno tokom posjete predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), TS „Lastva“, koje su dočekali predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

Predstavnik CGES-a, vođa projekta izgradnje ove trafostanice, Aleksa Knežević, kazao je da je posjeta TS „Lastva“, koja je jedna od najvažnijih trafostanica u crnogorskom elektroenergetskom sistemu, prilika da se osvrnemo na značajne ciljeve i uspjehe Transbalkanskog elektroenergetskog koridora.

„Ovaj projekat, dio šire inicijative, ima za cilj poboljšanje energetske interkonekcije između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, te njihovo povezivanje sa susjednim zemljama. Na kraju, to će dovesti do formiranja regionalnog tržišta električne energije na Zapadnom Balkanu“, pojasnio je Knežević.

Naveo  je da su ciljevi i prednosti projekta: omogućavanje priključenja dodatnih izvora obnovljive energije, povećanje sigurnosti snabdijevanja električnom energijom i smanjenje gubitaka u prenosnoj mreži.

Govoreći o ključnim projektima i tehnoškim inovacijama, Knežević je kazao da je za projekat podmorske interkonekcije između Crne Gore i Italije, TERNA položila 423 kilometra podmorskog kabla, povezujućii konvertorske stanice u Lastvi i Cepagattiju u Italiji.

„Radovi na trafostanici „Lastva“,  počeli su 2014. godine, a puštena je u pogon 2018. godine. Ukupni trošak je 35,7 miliona eura, finansirano KfW kreditom i sopstvenim sredstvima CGES-a“, rekao je Knežević.

Pojasnio je da TS „Lastva“ koristi GIS opremu, energetske transformatore nominalne snage 300 MWA i 20 MWA, te modernu opremu za upravljanje i zaštitu.

Govoreći o projektima koji su u toku, Knežević je kazao da je u toku instalacija varijabilnog šant reaktora, navodeći da je vrijednost projekta 14,5 miliona eura. Projekat je dijelom finansiran kreditnim sredstvima EBRD-a u iznosu od devet miliona €, dok je ostatak obezbijeđen sopstvenim sredstvima CGES-a.

Knežević  je naglasio da je realizacija  projekata izgradnje trafostanice „Lastva“ i pripadajućih dalekovoda bila izazovna za CGES sa tehničkog i finansijskog aspekta, ali da su zahvaljujući saradnji sa kolegama, konsultantima, izvođačima i bankama, sve prepreke uspješno prevaziđene.

„Danas, pet godina nakon puštanja u rad prvih komponenti projekta, može se slobodno  reći da smo više nego zadovoljni jer ovaj projekat ima ključnu ulogu u ostvarivanju rekordnih poslovnih rezultata CGES-a“, rekao je Knežević.

Ocijenio je da je projekat primjer kako saradnja između finansijskih institucija i energetskih kompanija može rezultirati konkretnim, održivim i dugoročnim koristima za zajednicu.

„Iskoristili smo ovu šansu ne samo za unapređenje infrastrukture, već i za povećanje energetske efikasnosti i sigurnosti, što je od ključnog značaja za privredni rast i kvalitet života svih naših građana“, naveo je Knežević.

Posjeti u ime CGES-a su prisustvovali Dragan Perunović, direktor Sektora za razvoj i investicije i Nikola Mugoša, pomoćnik direktora Elektroprenosa, dok su delegaciju ispred EBRD-a činili članovi odbora: Rosmarie Schlup, Yasemin Girici, Shigeto Hiki, Katherine Allen,  Miglė Tuskienė,  Andrew Smith, Alon Messer,  Karina Karaivanova i Jan Willem van den Wall Bake.

U ime menadžmenta EBRD-a, trafostanicu „Lastva“ su obišli: Matteo Colangeli, regionalni direktor za Zapadni Balkan, Remon Zakaria, šef EBRD-a u Crnoj Gori, Oleg Levitin, šef za politička pitanja i Isida Konomi iz odbora i institucionalna pitanja.

CGES - Animacija

YouTube thumbnail