Novosti

ALEKSANDAR MIJUŠKOVIĆ REIZABRAN NA FUNKCIJU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA CGES-a
jan 25, 2024

ALEKSANDAR MIJUŠKOVIĆ REIZABRAN NA FUNKCIJU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA CGES-a

 

Obavještavamo javnost o odlukama 13. vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, koja je danas održana u Podgorici, na kojoj su razriješeni, a potom imenovani članovi Odbora direktora ove energetske kompanije.

Pored Aleksandra Mijuškovića(CGES),Jelene Matejić(EMS), Đakoma Doninija i Guida Guide(Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.),koji su reizabrani članovi, Odbor direktora CGES-a će predstavljati i Slavoljub Todorović,dipl. inženjer rudarstva,Vučko Fatić, dipl.ekonomista i Violeta Vuljaj, dipl. menadžer.

Nakon  Skupštine akcionara, održana je konstitutivna sjednica novog saziva Odbora direktora, na kojoj je odlučeno da Aleksandar Mijušković bude predsjednik Odbora direktora CGES-a.

Stupajući na tu funkciju. Mijušković je izrazio zahvalnost na ukazanom povjerenju i osvrnuo se na protekli period poslovanja kompanije kojeg karakterišu izuzetni rezultati.

„Čini mi i čast, zadovoljstvo, ali i obavezu da nastavim sa svojim timom tamo gdje smo stali, ostvarujući ciljeve kompanije. Upravljati kompanijom koja se ističe izvrsnošću, inovativnošću i impresivnim  rezultatima za mene je dodatni impuls da nastavimo istom putanjom“,rekao je Mijušković i dodao da se uspjeh kompanije temelji  na angažovanju zaposlenih koji doprinose kontinuiranom napretku i postizanju visokih standarda. „Ovaj niz uspjeha čini je liderom u energetskom sektoru i na to sam veoma ponosan“, zaključio je Aleksandar Mijušković, predsjednik Odbora direktora CGES-a.

 

BIOGRAFIJA ALEKSANDRA MIJUŠKOVIĆA

     Aleksandar Mijušković je diplomirani inženjer elektrotehnike, sa       dvadesetdevetogodišnjim radnim iskustvom u oblasti energetike. Od juna 2021. godine obavlja funkciju predsjednika Odbora direktora CGES-a i to u više mandata, sa kraćim prekidom, sve do 25. januara 2024. godine.

Prethodno je radio u  Kancelariji za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO), koja vrši alokaciju prekograničnih prenosnih kapaciteta između operatora prenosnih sistema jugoistočne Evrope, koji su i osnivači kompanije. U periodu od 2014-2019. godine bio je izvršni direktor SEE CAO, a kao nastavak značajne uloge u formiranju ove uspješne regionalne kompanije, pokrivao je brojne pozicije, od predsjedavajućeg projektnog tima do izvršnog direktora Projektne kompanije zadužene za osnivanje Kancelarije za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi u periodu od 2012-2014. godine.

Od 1995-2009. godine radio je u Nacionalnom dispečerskom centru (EPCG), na brojnim poslovima, od operativnog dispečera do glavnog inženjera za analitiku, energetske obračune i prognoze, gdje stiče bogato iskustvo u upravljanju elektroprenosnim sistemom.

U periodu od 2009. do 2012. godine bio je na poziciji direktora Sektora za regulatorne, pravne, kadrovske i poslove međunarodne saradnje.

Član je Skupštine ENTSO-E i Skupštine Med-TSO.

Mijušković je bio: član SEETSO TF (radna grupa operatora prenosnih sistema  električne energije           jugoistočne Evrope), član ENTSO-E (Evropska mreža operatora prenosnih sistema električne energije), Komiteta za tržište i ENTSO-E regionalne grupe za jugoističnu Evropu, kao i član EUROELECTRIC (Evropsko udruženje elektroenergetske industrije), radne grupe za jugoistočnu Evropu.

Aleksandar Mijušković je jedan od inicijatora projekta povezivanja Crne Gore i Italije podmorskim elektroenergetskim kablom i član pregovoračkog tima sa italijanskim operatorom prenosnog sistema “Terna”.

Kao član crnogorske delegacije učestvovao je na sastancima plenarnog podkomiteta i sektorskim sastancima unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske komisije i Crne Gore o transportnoj, energetskoj, ekološkoj i regionalnoj politici.

Učesnik je svih atinskih foruma od 2003. godine.

U dosadašnjoj karijeri, ostvario je uspješnu saradnju sa operatorima prenosnih sistema, energetskim kompanijama, Sekretarijatom energetske zajednice, kao i međunarodnim finansijskim institucijama.

Partner je Instituta za energetiku za jugoistočnu Evropu (IENE) iz Atine.

Osim navedenog, bio je izlagač po pozivu na brojnim konferencijama i seminarima širom Evrope.

Usavršavao se u inostranstvu:

·        Operational Staff Training Program - Red Electrica, Španija - Madrid, jun 2003.; 

·        Market Facilitation Group, SEETEC, Slovenija - Ljubljana, april 2004.;

·        SeminarElectricity Market - Norveška, oktobar 2007. i

·        Managing your business, managing yourself, JVI Austrija – Beč, oktobar 2008.godine.

 

Govori engleski.

 

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail