Novosti

Aleksandar Mijušković reizabran na funkciju predsjednika Odbora direktora CGES-a
jun 08, 2023

Aleksandar Mijušković reizabran na funkciju predsjednika Odbora direktora CGES-a

CGES dijeli dividendu u bruto iznosu od 8,2 miliona eura

Danas je u Podgorici održana 14. redovna Skupština akcionara CGES-a, na čijem su se dnevnom redu našla najznačajnija pitanja iz domena rada jedne od najuspješnijih kompanija u Crnoj Gori.

Uzimajući u obzir sve navedene okolnosti koje će imati efekta na poslovanje CGES-a u narednom periodu, a u cilju finansijske stabilnosti i održivosti poslovanja Kompanije, predloženo je da se po osnovu ostvarene dobiti u 2022. godini koja iznosi čak 20,3 miliona eura, isplati bruto dividenda akcionarima CGES-a u ukupnom iznosu od 8,2 miliona , a da se preostali dio kao neraspoređena dobit akumulira sa dobiti iz prethodnih godina, što su akcionari i jednoglasno prihvatili.

U nastavku današnje Skupštine, akcionari su, shodno Zakonu o privrednim društvima, a po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, jednoglasno usvojili odluke i o finansijskim iskazima sa izvještajem revizora, zatim Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu, kao i politiku zarada, a potvrdili su i odluku o izboru Ernst & Young” za revizora u 2023. godini.

Akcionari su, takođe, usvojili odluku  i o razrješenju i izboru novih članova Odbora direktora kompanije, pa su tako reizabrani članovi koji predstavljaju državni kapital u Kompaniji: Aleksandar Mijušković, dipl.inž.el., Zdravko Blečić, mr državno pravnih i evropskih studija, Almedina Husović, dipl. pravnik i Mijat Mirković,dipl.el.inž.. Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“u Odboru CGES-a zastupaće, kao i do sada, Jelena Matejić, dipl.ecc., a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A, dosadašnji članovi Đakomo Donini i Guido Guida.

Istog dana održana je konstitutivna sjednica novoizabranog Odbora direktora, na kojoj je odlučeno da funkciju predsjednika Odbora direktora u narednom mandatu obavlja Aleksandar Mijušković, dok je zamjenik potpredsjednika Đakomo Donini.

Reizabrani predsjednik Odbora direktora, Aleksandar Mijušković, nakon konstitutivne sjednice Odbora direktora,  istakao je da mu je čast što je opet na čelu kompanije kakva je CGES. „Veoma sam ponosan na učinjeno u prethodnom periodu, kako u dijelu  realizovanih investicija, tako i finansijskim pokazateljima, koji CGES svrstavaju među najuspješnije crnogorske kompanije.  Prethodne dvije godine imali smo jasnu viziju i pokazali smo da imamo sposobnost i snagu da tu viziju i realizujemo.

Dobre poslovne prakse, brzo prilagođavanje velikim promjenama i neprekidna posvećenost razvoju su odlike naše kompanije. Težnja ka razvoju, što je naš primarni cilj, istraživanje novih ideja, poštovanje i podsticanje različitih mišljenja, zajedno doprinose kako uspjehu kompanije, tako i njenih zaposlenih, rekao je Mijušković.

CGES je u prethodnom periodu, vjerujemo, ne samo u našim lokalnim okvirima, prepoznat po značajnim investicionim ulaganjima u razvoj prenosnog sistema. Ovdje se posebno ističe projekat podmorske interkonekcije sa Italijom, odnosno projekat Trans-Balkanskog koridora kojim će biti napravljen energetski most od Italije preko Crne Gore, BIH, Srbije sve do Rumunije, u okviru koga se već do kraja godine očekuje završetak dalekovoda 400 kV “Lastva – Pljevlja” i kompletiranje 400 kV prstena, što je zaista zavidan uspjeh za našu državu.

Sa ostvarenom neto dobiti od 20,3 miliona eura, što je istorijski rezultat CGES-a, i investicionim zamahom koji smo u značajnoj mjeri realizovali, ne samo da smo ostvarili zacrtane ciljeve, već smo ih i premašili.

Direktnu korist od ovakve dobiti imaju svi naši akcionari, kojima ćemo, zahvaljujući usvojenoj odluci na današnjoj Skupštini akcionara, isplatiti dividendu u bruto iznosu od 8,2 miliona eura. Izuzetan je podatak, zaključio  je Mijušković, da je do sada akcionarima CGES-a isplaćena dividenda u iznosu od 33.782.023 .

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail