Novosti

Aleksandar Mijušković na čelu Odbora direktora CGES-a
dec 12, 2022

Aleksandar Mijušković na čelu Odbora direktora CGES-a

 

Akcionari Crnogorskog elektroprenosnog sistema na jedanaestoj vanrednoj Skupštini, koja je  održana danas u Podgorici, razriješili su, a potom i imenovali članove Odbora direktora.

Većina članova Odbora direktora na današnjoj konstitutivnoj sjednici, koja je održana nakon Skupštine akcionara,izabrala je Aleksandra Mijuškovića za predsjednika ovog najvišeg tijela.Imenovan je i potpredsjednik  iz redova italijanske Terne, Đakomo Donini, dok su reizabrani članovi: Zdravko Blečić, mr državno-pravnih i evropskih studija, Almedina Husović, dipl. pravnik i Mijat Mirković,dipl.el.inž..Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“u Odboru CGES-a zastupaće, kao i do sadaJelena Matejić, dipl.ecc., a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A,     dosadašnji članovi Đakomo Donini Guido Guida.

Prilikom preuzimanja funkcije, Mijušković je izrazio zadovoljstvo što mu je ponovo ukazano povjerenje, i što će CGES nastaviti  sa dosadašnjim rezultatima na svim poljima poslovanja.

„Bićemo još jači, uspješniji i istrajniji u namjeri da CGES bude savremena međunarodna kompanija koja bilježi napredak u svim segmentima rada. Na dobrom smo putu da to i ostvarimo.Posložili smo prioritete, pa je tako broj jedan - potreba za obezbjeđenjem pouzdanog prenosa  električne energije do svih naših korisnika. Sve stroži zahtjevi u pogledu kvaliteta napajanja, obezbjeđenje preduslova za povezivanje tržišta električne energije u regionu, neophodnost koordinacije procedura sa ostalim prenosnim sistemima u interkonekciji, implementacija najsavremenijih tehnoloških rešenja, brojne investicije,  i dalje su izazovi za našu kompaniju, ali je u isto vrijeme osnažuju iz dana u dan“, zaključio je Aleksandar Mijušković.

 

BIOGRAFIJA ALEKSANDRA MIJUŠKOVIĆA

 

Aleksandar Mijušković je diplomirani inženjer elektrotehnike, sa dvadesetsedmogodišnjim radnim iskustvom u oblasti energetike. U junu 2021. godine stupio je na funkciju predsjednika Odbora direktora CGES-a, a od jula 2022. godine, član je Odbora direktora CGES-a i pomoćnik izvršnog direktora za razvoj.

Prethodno je radio u  Kancelariji za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO), koja vrši alokaciju prekograničnih prenosnih kapaciteta između operatora prenosnih sistema jugoistočne Evrope, koji su i osnivači kompanije. U periodu od 2014-2019. godine bio je izvršni direktor SEE CAO, a kao nastavak značajne uloge u formiranju ove uspješne regionalne kompanije, pokrivao je brojne pozicije, od predsjedavajućeg projektnog tima do izvršnog direktora Projektne kompanije zadužene za osnivanje Kancelarije za koordinisane aukcije u jugoistočnoj Evropi u periodu od 2012-2014. godine.

Od 1995-2009. godine radio je u Nacionalnom dispečerskom centru (EPCG), na brojnim poslovima, od operativnog dispečera do glavnog inženjera za analitiku, energetske obračune i prognoze, gdje stiče bogato iskustvo u upravljanju elektroprenosnim sistemom.

U periodu od 2009. do 2012. godine bio je na poziciji direktora Sektora za regulatorne, pravne, kadrovske i poslove međunarodne saradnje.

Mijušković je član SEETSO TF (radna grupa operatora prenosnih sistema  električne energije      jugoistočne Evrope), član ENTSO-E (Evropska mreža operatora prenosnih sistema električne energije), Komiteta za tržište i ENTSO-E regionalne grupe za jugoističnu Evropu, kao i član EUROELECTRIC (Evropsko udruženje elektroenergetske industrije), radne grupe za jugoistočnu Evropu.

Aleksandar Mijušković je jedan od inicijatora projekta povezivanja Crne Gore i Italije podmorskim elektroenergetskim kablom i član pregovoračkog tima sa italijanskim operatorom prenosnog sistema “Terna”.

Kao član crnogorske delegacije učestvovao je na sastancima plenarnog podkomiteta i sektorskim sastancima unaprijeđenog stalnog dijaloga između Evropske komisije i Crne Gore o transportnoj, energetskoj, ekološkoj i regionalnoj politici.

Učesnik je svih atinskih foruma od 2003. godine.

U dosadašnjoj karijeri, ostvario je uspješnu saradnju sa operatorima prenosnih sistema, energetskim kompanijama, Sekretarijatom energetske zajednice, kao i međunarodnim finansijskim institucijama.

Partner je Instituta za energetiku za jugoistočnu Evropu (IENE) iz Atine.

Osim navedenog, bio je izlagač po pozivu na brojnim konferencijama i seminarima širom Evrope.

Usavršavao se u inostranstvu:

  • Operational Staff Training Program - Red Electrica, Španija - Madrid, jun 2003.; 
  • Market Facilitation Group, SEETEC, Slovenija - Ljubljana, april 2004.;
  • SeminarElectricity Market - Norveška, oktobar 2007. i
  • Managing your business, managing yourself, JVI Austrija – Beč, oktobar 2008.godine.

Govori engleski.

Oženjen je i ima sina.

 

CGES - Animacija

YouTube thumbnail