IZBORI 2018

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Sl. List CG, broj 52/2014 od 24.12.2014), Crnogorski elektroprenisni sistem a.d., kao privredno društvo čiji je većinski vlasnik Država Crna Gora, dužan je da na svojoj internet stranici sedmodnwvno objavljuje sve izdate putne naloge za upravljanje sluzbenim vozilom od dana raspisivanja do dana održavanja izbora. 

 
 
Powered by Phoca Download